Računsko sodišče o 3. razvojni osi: Neučinkovito vodenje in delno učinkovito prostorsko načrtovanje

Računsko sodišče je v reviziji projekta 3. razvojne osi ugotovilo, da je bilo ministrstvo za infrastrukturo neučinkovito pri vodenju projekta, ministrstvo za okolje in prostor pa je bilo pri prostorskem načrtovanju projekta le delno učinkovito.


 Foto: BoBo
Foto: BoBo

Računsko sodišče zahteva odzivno poročilo, v katerem morata ministrstvi za infrastrukturo in okolje izkazati popravljalne ukrepe. Medtem pa jima je podalo priporočila za izboljšanje vodenja in prostorskega načrtovanja projekta 3. razvojne osi, so sporočili z Računskega sodišča.

Ministrstvo za infrastrukturo po ugotovitvah revizorjev ni pravočasno načrtovalo finančnih vrednosti naložb, hkrati pa opredelitve ukrepov, finančnih vrednosti in terminskih načrtov ni oprlo na preverljive podlage in ni v celoti upoštevalo dejanskega stanja, zato ni mogoče oceniti, ali jih je načrtovalo v zadostni višini. Ministrstvo bi moralo vzpostaviti sistem za načrtovanje, spremljanje in nadzor nad uresničevanjem strategije in nacionalnega programa razvoja prometa.

Med drugim po mnenju Računskega sodišča ni učinkovito sodelovalo z okoljskim ministrstvom pri pripravi državnega prostorskega načrta, prav tako je nekatere ključne odločitve sprejemalo tako dolgo,

Vir novice

Podobne teme:

    Ni objav