Razpisana ugodna posojila za razvojne naložbe na kmetijah

Slovenski regionalnorazvojni sklad je objavil dva javna razpisa za finančno podporo naložbam kmetov.

Prvi ponuja za 7,4 milijona evrov posojil in garancij mladim kmetom za trajnostne naložbe, drugi pa za šest milijonov virov posojil kmetom in drugim subjektom za naložbe v prilagoditev kmetij na podnebne spremembe.

Javni razpis za finančni produkt AGRO FI mladi ponuja razvojna posojila s portfeljsko garancijo, subvencijo obrestne mere in kapitalskim znižanjem. Namenjen je mladim kmetom za naložbe za razvoj kmetijskih gospodarstev s poudarkom na trajnostnih projektih, katerih cilj je prehod v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno kmetijstvo. Prednost bodo imeli tudi projekti, usmerjeni v obnovo proizvodnega potenciala, prizadetega zaradi naravnih nesreč, kaže razpis, danes objavljen v uradnem listu.

Posojilo lahko dobijo fizične osebe – kmetije, fizične osebe, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno dejavnost, ali enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo. Za mladega kmeta se šteje nosilec kmetijskega gospodarstva oz. družbenik enoosebne gospodarske družbe, ki je hkrati tudi poslovodja, in je star do vključno 40 let.

Posojila prek razpisa bodo

Vir novice

Podobne teme:

    Ni objav