SDH v polletju s 26 milijoni evrov čistega dobička, precej več kot lani

SDH je imel v polletju 26 milijonov evrov čistega dobička, potem ko se je ta v enakem obdobju lani ustavil pri slabih petih milijonih. Dobiček se je letos povečal zaradi precej višjega upravičevanja do dividend.


Foto: BoBo
Foto: BoBo

Poslovni izid skupine Slovenski državni holding (SDH) je v prvi polovici leta znašal 47,8 milijona evrov. Kot so zapisali, je poleg dobička na povečanje premoženja družbe in skupine vplivala rast borznih tečajev. Na tej podlagi so se sredstva in kapital povečala za 125 milijonov evrov, sporoča SDH.

V prvem polletju je SDH od lastnih kapitalskih naložb realiziral skoraj 25 milijonov evrov prihodkov iz dividend, medtem ko so v prvem polletju lani dividendni prihodki znašali tri milijone evrov. Razlog za višje prihodke je boljše poslovanje družb in odprava regulatornih ukrepov, povezanih z epidemijo covida-19.

Povečana donosnost portfelja

Dosežena donosnost je bila pri večini družb upravljavskega portfelja SDH-ja glede na prvo polletje lanskega leta višja. Večina družb po navedbah SDH-ja izkazuje tudi boljše rezultate od načrtov, zato

Vir novice

Podobne teme:

    Ni objav