SDH želi razveljaviti prodajo deleža v Meti Ingeniumu

SDH je za zaščito interesov države v primeru prodaje manjšinskega deleža države v družbi Meta Ingenium, ki je imela v lasti 10,8-odstotni delež družbe Bia Separations, na okrožno sodišče vložil tožbo za ugotovitev neveljavnosti pogodbe.


Foto: BoBo
Foto: BoBo

Okrožno sodišče je predlogu Slovenskega državnega holdinga (SDH) za zavarovanje svojih terjatev ugodilo in izdalo začasno odredbo, s katero je Meti Ventures in Meti Ingenium prepovedalo kakršno koli delitev dobička družbe Meta Ingenium za leto 2020 ter sklepanje drugih pravnih poslov, na podlagi katerih bi bila kupnina, ki jo je Meta Ingenium prejela na podlagi prodaje svojega deleža v družbi Bia Separations, prenakazana na druge račune,” so pojasnili v SDH-ju.

Nadzorni svet SDH-ja je v torek ugotovil, da je šlo v postopku prodaje na strani zasebnega večinskega solastnika družbe Meta Ingenium, družbe Meta Ventures, za pomembne nepravilnosti, ki se nanašajo na opustitev dolžnosti informiranja in seznanjanja SDH z drugimi bistvenimi okoliščinami, pomembnimi za postopek prodaje. “V povezavi s tem je SDH za zaščito

Vir novice

Podobne teme:

    Ni objav