Skupina Sava: Zaradi vpliva ujm bo letni rezultat od načrtovanega nižji za približno 25 odstotkov

Zavarovalna skupina Sava je v prvem polletju ustvarila 40 milijonov evrov čistega dobička, kar je skoraj štirikrat toliko kot v istem obdobju lani. Dobri polletni rezultati bodo vplivali tudi na celoletni rezultat skupine, ki pa bo zaradi ujm nižji.


Foto: Radio Maribor/Aleks Horvat
Foto: Radio Maribor/Aleks Horvat

Čisti dobiček skupine je dosegel 75,6 odstotka letnega načrta, kar je predvsem posledica odsotnosti večjih škodnih dogodkov do konca polletja, je navedla Sava Re. Dobiček skupine se je letos normaliziral, potem ko se je lani močno zmanjšal zaradi prilagoditve škodnih rezervacij inflacijskim učinkom. K rezultatom je ugodno prispeval tudi boljši donos iz naložbenja zaradi ugodnejših razmer na finančnih trgih in višjih ravni zahtevanih donosov.

Obseg poslovanja za prvo polletje, merjen z zbranimi premijami in prihodki od preostalih storitev skupine, je znašal 495,1 milijona evrov in je v primerjavi z istim obdobjem lani dosegel skoraj 12-odstotno rast. K temu je največ prispevala rast premij premoženjskih zavarovanj na trgu EU-ja (+15,7 odstotka), premoženjskih zavarovanj zunaj EU-ja (+24 odstotkov) in

Vir novice

Podobne teme:

    Ni objav