Slopak kritičen do vladnih sprememb: “Embalažna uredba posega v poslovno politiko in povzroča škodo”

V družbi za ravnanje z odpadno embalažo Slopak so kritični do vladnega spreminjanja uredbe o embalaži in odpadni embalaži sredi poslovnega leta, se pa strinjajo z metodologijo določanja tržnih deležev. Uredbo izpodbijajo na ustavnem sodišču.


Foto: AP
Foto: AP

Sprememba uredbe, ki jo je vlada sprejela septembra, se nanaša na metodologijo izračuna deleža odpadne embalaže, za katerega mora v skupnem sistemu proizvajalčeve razširjene odgovornosti posamezna družba za ravnanje z odpadno embalažo zagotoviti ravnanje v imenu proizvajalcev, ki so jo pooblastili za izpolnjevanje obveznosti.

Glede na spremenjeno dinamiko med posameznimi koledarskimi leti, kot so spremembe pogodbenih obveznosti ter različne količine dane embalaže na trg v Sloveniji v posameznih trimesečjih, se deleži pobiranja odpadne embalaže pri izvajalcih javnih služb zbiranja in obdelave komunalnih odpadkov od oktobra izravnavajo vsako trimesečje sproti. Prej je namreč prihajalo do polletnega zamika med poročanimi podatki in obveznostmi pobiranja odpadne embalaže v izračunanih deležih.

Kot je na novinarski konferenci dejal direktor Slopaka Boštjan Aver, je družba letos pridobila precej novih velikih zavezancev za odpadno embalažo

Vir novice

Podobne teme:

    Ni objav