Sloveniji je spodletelo pri doseganju energetske zaveze glede četrtine obnovljivih virov

Leto 2020 je ciljno leto za doseganje zavez podnebno-energetskega svežnja EU-ja. Slovenija bi morala delež povečati na 25 odstotkov, vendar ji to ne bo uspelo, saj je lani znašal 21,85 odstotka, kaže poročilo Agencije za energijo.


Foto: EPA
Foto: EPA

Na povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni porabi energije vplivajo spremembe v izkoriščanju teh virov in končni porabi energije. V letu 2018 je delež v končni porabi energije v Sloveniji znašal 21,15 odstotka, kar je bilo 3,85 odstotka manj, kot znaša ciljni delež za leto 2020, ocena za leto 2019 pa kaže na 3,15-odstotni zaostanek za ciljnim deležem, ki ga v letu 2020 ne bo mogoče nadomestiti.

Dejanska proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov je precej odvisna od vremenskih dejavnikov, predvsem od hidroloških razmer pri proizvodnji električne energije v hidroelektrarnah in osončenosti, ki vpliva na proizvodnjo v sončnih elektrarnah.

Sektorski ciljni delež obnovljivih virov energije je bil presežen le v porabi energije Vir novice

Podobne teme:

    Ni objav