STA soočenje: Liste o finančni perspektivi 2021-2027

STA je strankam in listam, ki se bodo potegovale za sedeže v Evropskem parlamentu, zastavila naslednje vprašanje:

Katera mora biti ključna prioriteta Slovenije v pogajanjih za naslednji večletni finančni okvir EU 2021-2027? Ali podpirate predlagano zmanjšanje sredstev za kmetijstvo in kohezijo ter krepitev sredstev za migracijske in varnostne izzive oz. kakšne bi morale biti prioritete EU po vašem mnenju?

SMC

Po njihovem mnenju mora iti proračunska politika EU v smeri trajnostnega razvoja in spodbujanja načel krožnega gospodarstva, raziskav, večje socialne pravičnosti in soočanja z varnostnimi vprašanji. Sredstva za razvoj podeželja in kohezijo so po njihovi oceni za Slovenijo pomembna, zato ne podpirajo drastičnega zmanjševanja teh sredstev.

Gibanje Zedinjena Slovenija

Ne podpirajo nikakršnega zmanjšanja sredstev, ki so Sloveniji pripadala do sedaj, ampak ravno obratno. “Kmetijstvo in kohezijo je v Sloveniji nujno treba okrepiti, saj sta izjemnega pomena za naš razvoj,” ocenjujejo. Krepitev finančnih sredstev za migracije pa v celoti zavračajo, kot zavračajo tudi same migracije.

Zeleni Slovenije

Varnost je verjetno ena od prioritet vseh držav članic, menijo. Opozarjajo, da se z evropskimi sredstvi v Sloveniji financirajo nekateri okoljski projekti, ki napovedujejo katastrofalne posledice za zdravje in življenja ljudi. Predlagajo pripravo učinkovite zakonodaje varovanja okolja, ki bo podlaga zakonom, s katerimi se posega v okolje in prostor Slovenije.

Dobra država

Med prioritete uvrščajo trajnostno infrastrukturo, demografijo, varnost, mlade ter globalno pozicioniranje nasproti ZDA in Kitajski. Zmanjšanje sredstev za kohezijo in kmetijstvo po njihovi oceni ni problematično, če se jih usmeri v ustrezne produktivne projekte. Kmetijska politika pa po njihovem mnenju v vsakem primeru potrebuje resno prilagoditev.

SNS

Zvišanje sredstev za migracije je izdaja evropskih interesov, zgodovine in kulturnih osnov, menijo. Povečanje sredstev za varnostne izzive podpirajo, nikakor pa ne pristajajo na zmanjševanje sredstev za kohezijo. “Žal pa naša vlada kohezijskih sredstev ne zna črpati, zato bi morali narediti red na marsikaterem ministrskem resorju,” opozarjajo.

Lista Povežimo se

Njihove prioritete so povečanje sredstev za zmanjšanje negativnih učinkov podnebnih sprememb, zagotavljanje večje socialne enakopravnosti, enake možnosti in zaposlovanje mladih. Kohezijska sredstva so ključna za napredek manj razvitih regij. Podpirajo oblikovanje skupne migracijske in varnostne politike, ki bo finančno ustrezno podprta.

LMŠ

Po njihovi oceni so prioritete za Slovenijo kohezijska politika in razvoj podeželja, razvoj infrastrukture in krepitev inovativnosti gospodarstva. Varnost in migracijska politika bosta ključna izziva novega mandata, zato bo tu potreben kompromis, so dodali. Ne morejo pristati na zmanjšanje sredstev za razvoj podeželja. “Evropejci moramo živeti bolje in varneje,” trdijo.

NSi

Med prioritete bi zagotovo uvrstili ustrezno sofinanciranje kmetijstva in spodbude za mala in srednja podjetja ter raziskave. Manjšanje sredstev za kohezijo ni dobrodošlo za Slovenijo in te primanjkljaje bo treba ustrezno nadomestiti, menijo. Nujna je rast sredstev za varnost, saj bodo migracije bodo vedno večji izziv, opozarjajo.

SDS in SLS

V Evropskem parlamentu so v strankah nasprotovali zmanjšanju proračuna za naložbe v regije ter razvoj podeželja za obdobje 2021-2027, obenem so izrazili podporo inovacijam, digitalizaciji, Erasmus+ programu, malim in srednjim podjetjem ter prehodu na brezogljično gospodarstvo. Glede na izzive je prav, da so se povišala sredstva za varnost, menijo.

Domovinska liga

Nasprotujejo skoraj 30-odstotnem zvišanju proračuna, kot ga predlaga Evropski parlament, Slovenija pa bi si morala po njihovem mnenju prizadevati za ohranitev položaja neto prejemnice. Prvi prioriteti bi po njihovem prepričanju morali postati zagotavljanje varnosti in preprečevanje nezakonitih migracij. Tudi na račun zmanjšanja kohezijskih sredstev, dodajajo. Brez varnosti ni blaginje, trdijo.

SD

Ključni prioriteti morata po mnenju stranke biti boj proti in prilagajanje podnebnim spremembam ter okrepljena kohezijska politika. Ta pa ne sme biti le vlaganje v betonsko infrastrukturo, ampak mora zaobjeti tudi družbeno kohezijo, torej vlaganje v človeški potencial in preprečevanje neenakosti med ljudmi, dodajajo.

Levica

Sredstev za kohezijo bi moralo biti več, saj se Evropa razvija po dveh hitrostih, menijo. Njihov odgovor je zeleni New Deal, ki bi ga financirali ECB in EIB, ki bi omogočil zelene investicije po vsej EU. Ocenjujejo, da bi moralo iti kmetijstvo v EU v smeri več lokalno pridelane, ekološke in rastlinske hrane ter manj mesa in industrijsko pridelane hrane.

DeSUS

Evropska unija se bo morala po njihovi oceni v naslednji finančni perspektivi posvetiti prevelikim socialnim razlikam, starajoči se družbi in varovanju okolja. To bi morale biti tudi prioritete Slovenije, saj so skupni imenovalec za izzive, pri katerih zaostajamo. Ne strinjajo se z zniževanjem sredstev za kmetijstvo.

SAB

Ključno je, da Slovenija dobi čim več sredstev – pogajanja so še v teku, na to, koliko sredstev bomo prejeli, pa vpliva tudi razvitost naših regij, menijo. Zmanjšanja sredstev za kmetijstvo in kohezijo ne podpirajo. Izzivov, ki jih prinaša priseljevanje, ne smemo reševati na škodo politik za povečanje blaginje Evropejcev, dodajajo.

* Odgovori so navedeni po vrstnem redu strank oziroma list, kot bodo navedene na glasovnici za evropske volitve

Vir novice: STA

Podobne teme:

    Ni objav