STA soočenje: Liste o podnebju

STA je strankam in listam, ki se bodo potegovale za sedeže v Evropskem parlamentu, zastavila naslednje vprašanje:

Ali se EU po vašem mnenju uspešno spopada z izzivi podnebnih sprememb oziroma naštejte ukrepe, ki bi jih bilo še treba sprejeti na ravni EU v ta namen.

SMC

V primerjavi z drugimi globalnimi akterji EU na tem področju dela velike korake, menijo. Ključno je, da v odnosu do drugih ta vprašanja uvršča na dnevni red, hkrati pa v svojih programih spodbuja politike v smeri trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva, dodajajo.

Gibanje Zedinjena Slovenija

Pravilno bi bilo, da pravi onesnaževalci plačajo davek za svoje početje, zagovarjajo. Danes njih zanima zgolj dobiček, ostali pa bi morali sanirati posledice, opozarjajo. Naj zaprejo svoja podjetja, če ne morejo poravnati škode okolju, dodajajo. Politika EU je škodljiva ljudem in naravi, še menijo.

Zeleni Slovenije

Pri izpustih ogljikovega dioksida je veliko več problematičnih stvari, to so kemikalije, opozarjajo. Zaradi tega se po njihovi oceni skoraj nič ne ukvarjamo z biotsko raznovrstnostjo, marsikje pa imamo pod tlemi strupene bombe v obliki kemikalij in tekočin. Dodajajo, da je veliko Slovencem kršena ustavna pravica do čiste pitne vode.

Dobra država

Menijo, da bi moral ves svet narediti več. EU bi po njihovem pri tem morala prevzeti vodilno vlogo, in sicer pri dodatnem zmanjševanju emisij ogljikovega dioksida, trajnostni mobilnosti, postopnem izločanju plastike iz vseh segmentov življenja ipd.

SNS

Podnebne spremembe so v prvi vrsti naraven zemeljski ciklus, seveda pa je treba poskrbeti, da tega ciklusa še dodatno negativno ne nadgrajujemo, pravijo. Ena od hujših zadev je želja lobijev po konstantnih zaslužkih, kar nedvomno vodi k večjemu onesnaženju okolja, menijo.

Lista Povežimo se

Politika se mora soočiti s kapitalom in predstavniki industrije in sprejeti ukrepe, ki so nujni, če želimo ohraniti ta planet za naše zanamce, pravijo. “Tla pod nogami nam dobesedno gorijo, odločevalci pa iz udobnih foteljev ne zasledujejo niti že podpisanih zavez pariškega sporazuma,” opozarjajo.

LMŠ

Po njihovi oceni je EU med bolj naprednimi deli sveta na področju varovanja okolja. Izziv, ki ga bo v naslednjih desetletjih prinesla sprememba podnebja, so okoljski begunci, menijo.

NSi

EU mora postavljati svetovne trende na tem področju, pravijo pri stranki. Ker so podnebne spremembe globalni pojav, se lahko z njimi spopadamo samo skupaj. Več je treba narediti na področju prilagajanja kmetijstva na nove razmere, saj mora biti vprašanje samooskrbe eden od strateških ciljev EU, dodajajo.

SDS in SLS

EU mora biti kot najbolj napredna družba pobudnik reševanja energetsko-okoljskih vprašanj in okolju prijaznih tehnoloških procesov, pozivajo. Po njihovi presoji bi morali narediti več za pridobivanje čistih virov energije in preiti na krožno gospodarstvo.

Domovinska liga

Ne zagovarjajo zelenega socializma EU. Po njihovi oceni hiperregulacija in visoke trošarine za energente povzročajo nekonkurenčnost podjetij in zvišujejo življenjske stroške. “Čisto okolje ima ceno, a zunaj zelena, znotraj rdeča politika dejansko zmanjšuje kvaliteto življenja,” dodajajo.

SD

Ohranitev ekosistemov moramo po njihovem mnenju postaviti v središče vseh politik, podpreti male kmetije in mikro podjetja, uveljaviti trajnostno kmetovanje, sankcionirati zavrženje viškov hrane, vzpostaviti vsem dostopen sistem javnega prevoza in razogljičiti energetiko.

Levica

Doslej sprejeti ukrepi so več ali manj ustvarjanje videza zelene politike in zato ne dajejo želenih rezultatov, menijo. Dodajajo, da je nujen zeleni New Deal, investicijski načrt, ki bi ga financirali Evropska centralna banka in Evropska investicijska banka za zeleno prenovo Evrope.

DeSUS

Menijo, da Evropa počne to, kar počne ves razviti svet. Smeti s svojega dvorišča prestavlja v države tretjega sveta, državam članicam pa prepušča preveč svobode pri odločanju o pomembnih politikah varovanja okolja, trdijo. “Potrebujemo ne le seznam ukrepov, ampak tudi strožje sankcije,” pozivajo.

SAB

Po oceni stranke je boj proti onesnaževanju okolja izziv, s katerim se posamezna države članice ne bodo mogle spopasti same. Zato moramo ohraniti EU in povezovanje, saj bomo lahko samo skupaj uspešno prešli v nizkoogljično družbo, pravijo. Sicer pa se vse države prilagajamo podnebnim spremembam, dodajajo.

* Odgovori so navedeni po vrstnem redu strank oziroma list, kot bodo navedene na glasovnici za evropske volitve

Vir novice: STA

Podobne teme:

    Ni objav