Statistični urad oceno lanskega padca BDP-ja omilil na 4,2 odstotka

Statistični urad RS je opravil revizijo ocene lanskega padca bruto domačega proizvoda (BDP) in ugotovil, da je ta znašal 46,92 milijarde evrov.

V primerjavi z letom prej je bil v tekočih cenah manjši za 3,1 odstotka, realno pa za 4,2 odstotka. Po prvi oceni iz februarja se je obseg BDP-ja v koronskem letu 2020 zmanjšal za 5,5 odstotka.

Posledice pandemije covida-19 so na večino proizvodnih dejavnosti vplivale negativno. Zmanjšanje BDP-ja za 4,2 odstotka je bilo lani v največji meri posledica upada v dejavnostih gostinstvo (prispevek -0,9 odstotne točke), drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (-0,6 odstotne točke), predelovalnih dejavnostih (-0,6 odstotne točke) ter v dejavnosti promet in skladiščenje (-0,6 odstotne točke).

Domača končna potrošnja se je v letu 2020 realno zmanjšala za 3,8 odstotka, pri čemer se je potrošnja gospodinjstev zmanjšala za 6,6 odstotka, države pa povečala za 4,2 odstotka. Bruto investicije so se realno zmanjšale za 7,3 odstotka, pozitivno pa je na gibanje gospodarske aktivnosti vplivalo povečanje

Vir novice

Podobne teme:

    Ni objav