Subvencija za zamenjavo kurilne naprave za socialno šibke odslej za celotno državo

Eko sklad je v razpisu, danes objavljenem v uradnem listu in na svoji spletni strani, razširil nabor upravičencev, ki lahko pridobijo 100-odstotno subvencijo za zamenjavo starih kurilnih z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso.

In sicer so nepovratna sredstva za zamenjavo kurilne naprave za socialno šibke občane – prejemnike redne denarne pomoči ali varstvenega dodatka – na voljo na celotnem območju Slovenije, medtem ko so bila doslej na voljo le na območjih občin s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka, so sporočili iz sklada.

Poleg tega lahko socialno šibki občani subvencijo pridobijo tudi za zamenjavo stare kurilne naprave na kurilno olje ali plin z novo kurilno napravo na lesno biomaso. Sklad je doslej subvencije dodeljeval le za zamenjavo stare kurilne naprave na trdno gorivo z novo kurilno napravo na lesno biomaso.

Po novem lahko subvencijo dobijo tudi socialno šibki občani, ki ima pravico do varstvenega dodatka in so najemniki stanovanja v lasti občine, ter vsi socialno šibki občani, ki so najemniki stanovanj v lasti države.

Novi poziv v nasprotju s prejšnjim omogoča subvencijo tudi v primeru, da socialno šibek občan, prejemnik redne denarne pomoči ali varstvenega dodatka, ni lastnik stavbe ali stanovanja, je pa lastnik oz. najemnik občinskega ali državnega stanovanja član gospodinjstva, v katerem živi vlagatelj oz. socialno šibek občan, ki vloži vlogo za pridobitev subvencije.

Eko sklad je danes objavil tudi spremenjena razpisa za spodbude za električna in priključna hibridna vozila za občane in podjetja.

Po novem je omejitev izpustov ogljikovega dioksida za priključno hibridno vozilo (plug-in) ali vozilo na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender) 50 gramov CO2 na kilometer, medtem ko je bila doslej 80 gramov.

Višina spodbude se je pri kategoriji vozil L7e (štirikolesa do 400 kg oz. za vozila za prevoz blaga do 550 kg) ter pri priključnem hibridnem vozilu ali vozilu na električni pogon s podaljševalnikom dosega znižala s 4500 na 2000 evrov, pri vozilih kategorije L6e (lahka štirikolesa do 350 kg) pa s 3000 na 1500 evrov.

Pri razpisu za občane so tudi spremenjeni pogoji za uveljavljanje subvencije za testna vozila. Po novem mora biti testno vozilo prvič po proizvodnji registrirano v Sloveniji, medtem ko je prej veljalo, da mora biti v EU.

Registracija vozila s strani vlagatelja v Sloveniji ni več omejena glede na to, da mora biti druga. Prej je veljalo, da mora biti druga registracija vozila opravljena v Sloveniji.

Po novem mora biti prodajalec testnega vozila z ustrezno registrirano dejavnostjo za prodajo vozil prvi uporabnik tega vozila, medtem ko je bilo prej določeno, da mora biti prvi lastnik.

Vlagatelj vloge za subvencijo je lahko po novem ali lastnik vozila ali drugi uporabnik vozila (tudi v primeru lizinga), medtem ko je moral biti prej vlagatelj drugi lastnik.

Vir novice: STA

Podobne teme:

    Ni objav