Urad sporoča in poziva

Ljubljana, 13. avgust 2013 – Vsem tujcem z dovoljenjem za stalno prebivanje v Sloveniji, ki do roka, to je do 18. maja letos, niso zamenjali dovoljenja za stalno prebivanje v obliki nalepke oz. kartončka  za dovoljenje za stalno prebivanje v obliki kartice, bo MNZ v prihodnjih dneh poslal obvestilo po pošti, naj to storijo čim prej.

Poziv bo zapisan v slovenskem, bosanskem in angleškem jeziku. Opisan bo postopek zamenjave in navedena višina stroškov, to je 12 evrov.

Kartična oblika dovoljenja je bila uvedena z novim zakonom o tujcih, nalepka oz. kartonček, v obliki katerega je bilo izdano dovoljenje za stalno prebivanje, pa sta se uporabljala do 18. maja 2013. Dovoljenja za prebivanje v obliki samostojne listine, to je kartice, smo države članice Evrospke unije začele izdajati maja 2011 zaradi obveznosti po Uredbi Sveta (ES) št. 1030/2002 o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav. Državam članicam uredba dovoljuje, da se dovoljenja za prebivanje v obliki nalepke uporabljajo še dve leti po uvedbi dovoljenja za prebivanje kot samostojne listine.

Da bi se izognili morebitnim nesporazumom, poudarjamo, da uvedba kartice velja za tiste tujce, ki morajo  imeti  v Sloveniji dovoljenje za stalnoprebivanje. Tujcev, ki niso pravočasno zamenjali nalepke za kartico, je v Sloveniji 3.466.

Besedilo: MS

Podobne teme: