VABILO: Osem desetletij Kluba koroških Slovencev

ineva natanko osem desetletij, odkar so se v Celju 14. oktobra 1928 zbrali koroški slovenski pregnanci in sklenili ustanoviti Klub koroških Slovencev (KKS). V počastitev osemdesetletnice se bodo člani ljubljanskega in mariborskega KKS zbrali v Narodnem domu v Celju, v ponedeljek 20. oktobra 2008.

V nadaljevanju si preberite program celodnevnega simpozija o preteklosti in sedanjem poslanstvu našega klubskega delovanja, vabilo na večerno slavnostno akademijo in prijateljsko druženje, kakor tudi na ogled spremljajoče razstave ter na spominsko mašo za pokojne klubske člane. Koroški gostje, ki bodo nastopili na slavnostni akademiji in na sprejemu bodo: izvrstni Oktet Suha, koncertni kitarist Janez Gregorič (*1965) iz Male vasi pri Globasnici, saksofonist mag. Mihael »Mih« Vavti in klaviaturist Niko Vavti. Upam, da bo zdravje dopuščalo prihod v Celje tudi dvema udeležencema ustanovnega shoda v Celju 14.10.2008: to sta sedanji častni predsednik KKS-LJ Stane Uršič in njegov brat Gojko.

 

Program simpozija »Korotan v srcu«:

 

10.00 (predseduje dr. Boris Jesih)

 

dr. Tone Kregar, muzejski svetovalec, Muzej novejše zgodovine, Celje (predsednik Zgodovinskega društva Celje): Celje in Koroška

Danijel Grafenauer, prof.zgod., raziskovalec, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana: Nastanek Kluba koroških Slovencev in njegov prvi predsednik dr. Julij Felaher

dr. Mateja Jeraj, višja svetovalka I., Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana: Arhiv Kluba koroških Slovencev in drugi koroški fondi v Arhivu Republike Slovenije

dr. Slavica Tovšak, direktorica Pokrajinskega arhiva Maribor: Gradivo Kluba koroških Slovencev v Pokrajinskem arhivu Maribor

Simona Šuler Pandev, univ.dipl.sociol., bibliotekarka, koordinatorka za domoznanstvo, Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, Ravne: S Klubom koroških Slovencev povezani fondi domoznanske zbirke Koroške osrednje knjižnice (KOK)

 

11.00 odmor

 

11.20 (predseduje dr. Samo Kristen)

 

dr. Avguštin Malle, vodja Slovenskega znanstvenega inštituta, Celovec (predsednik Slovenskega šolskega društva, Celovec): Slovenski duhovniki – begunci s Koroške

mag.dr. Tina Bahovec, asist.prof., Alpsko-jadranska univerza, Celovec: Narodnoobrambne organizacije v Sloveniji med obema svetovnima vojnama

Stanislav Kocutar, prof.zgod., urednik oddaj, RTV Slovenija, Radio Maribor: »Če se bo dobro izšlo, bo Zmagoslava, če bomo poraženi, bo pa Tihomila…« Spominjanje na »koroško bolečino« v Sloveniji med obema svetovnima vojnama

dr. Rok Stergar, univ.doc., Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani: Desetletnica koroškega plebiscita v jugoslovanski Sloveniji

Jasna Novak Nemec, abs. muzikologije, upok. glasbena urednica RTV Slovenije: Koroška pesem in glasba v Klubu koroških Slovencev ter v njegovih povezavah prek meje

dr. Matjaž Klemenčič, red.univ.prof., Univerza v Mariboru in Univerza na Primorskem, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana: Koroških slovenski izseljenci prek oceana in njihovi stiki s Klubom koroških Slovencev

Janez Stergar, prof.zgod., strokovni svetnik, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana (predsednik Kluba koroških Slovencev v Ljubljani): Sledi osmih desetletij Klubov koroških Slovencev v slovenski zgodovini in slovenskem zgodovinopisju

 

12.30 razprava

 

13.00 odmor za kosilo

 

14.30 (predseduje Danijel Grafenauer)

 

dr. Boris Jesih, viš. znan. sodelavec, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana, doc. Univerze na Primorskem (podpreds. Kluba koroških Slovencev v Ljubljani): Manjšinska problematika v slovensko-avstrijskih odnosih po 2. svetovni vojni

dr. Janko Zerzer, upok. ravnatelj, predsednik Krščanske kulturne zveze, Celovec: Pomen obeh Klubov koroških Slovencev za čezmejno kulturno sodelovanje

dr. Janko Malle, poslovodja Slovenske prosvetne zveze, Celovec: Potreba po novi kulturni politiki (v prekomejnem sodelovanju) za utrditev jezikovne in kulturne identitete

mag. Franci Pivec, Institut informacijskih znanosti – IZUM, Maribor (predsednik Zveze kulturnih organizacij Slovenije), v sodelovanju z Matijo Varlom in Marjanom Pungartnikom, Zveza kulturnih društev, Maribor: Koroški kulturni dnevi v Mariboru: od resentimenta do izvirnosti

mag. Martina Piko-Rustia, vodja Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik, Celovec: Vključenost koroških raziskovalcev in koroške tematike v slovenske znanstvene programe

dr. Božo Grafenauer, univ.doc., Pravna fakulteta Univerze v Mariboru (predsednik Kluba koroških Slovencev v Mariboru): Položaj in pomen Klubov koroških Slovencev v slovenski civilni družbi

 

15.40 razprava

 

16.30 zaključek simpozija

 

 

V prostorih Narodnega doma v Celju bo ves dan na ogled priložnostna razstava o osmih desetletjih Kluba koroških Slovencev (Pokrajinski arhiv Maribor).

 

V celjski opatijski in stolni cerkvi bo ob 17.00 spominska sv. maša za pokojne klubske člane. V veliki dvorani Narodnega doma bo ob 18.00 slavnostna akademija ob osemdesetletnici Kluba koroških Slovencev. (Vabilo je priloženo.)

 

 

Za udeležence simpozija iz Ljubljane bo organiziran brezplačen avtobusni prevoz

z odhodom 20.10.2008 ob 8.00 z avtobusnega parkirišča pod Halo Tivoli. Povratek v Ljubljano (po slavnostni akademiji in sprejemu) okoli 22.00.

 

Podrobnejše informacije in prijave: boris.jesih@guest.arnes.si (+386-41-771771) in

janez.stergar@guest.arnes.si (+386-41-798798).

Podobne teme: