Višje neprofitne najemnine in subvencije, javna najemniška služba …

V javni obravnavi je novela stanovanjskega zakona, ki med drugim predvideva zvišanje neprofitne najemnine in hkrati subvencij, višje zadolževanje stanovanjskih skladov, ustanovitev javne najemniške službe . . .


Foto: Radio Koper
Foto: Radio Koper

Ministrstvo za okolje in prostor je osnutek novele stanovanjskega zakona objavilo na portalu eDemokracija, pripombe sprejema do 20. avgusta.

Cilj novele je zagotoviti lažjo dostopnost do stanovanj mladim, starejšim in drugim ranljivejšim skupinam prebivalstva ter povečati obseg sklada javnih najemnih stanovanj, so sporočili z ministrstva.

Višje neprofitne najemnine, pa tudi subvencije

Po navedbah ministrstva je eden glavnih razlogov za krčenje sklada javnih najemnih stanovanj prenizka neprofitna najemnina – vrednost točke za določanje te najemnine se ni revalorizirala od leta 2007 – zaradi česar skladi ne morejo ne ohranjati obstoječega sklada stanovanj ne investirati v gradnjo novih.

Predlog novele tako predvideva postopno zvišanje vrednosti točke z zdajšnjih 2,63 evra na 3,50 evra v treh letih (v letu 2021 na 2,92

Vir novice

Podobne teme:

    Ni objav