Za HE Mokrice postopek prevlade javnega interesa nad okoljem

Ministrstvo za okolje in prostor je 5. julija začelo postopek prevlade druge javne koristi nad koristjo ohranjanja narave za projekt hidroelektrarne Mokrice. Vlada bo odločitev sprejela v 60 dneh od popolnega gradiva.


Foto: Goran Rovan
Foto: Goran Rovan

“To je prvi tovrstni primer v Sloveniji, saj do zdaj določba zakona o ohranjanju narave ni bila uporabljena. To je pravna možnost, ki jo omogoča evropska habitatna direktiva,” so poudarili na ministrstvu za okolje in prostor. Ta določa, da država izvede izravnalne ukrepe za zagotovitev varstva usklajenosti Nature 2000, če je treba določen projekt kljub negativni presoji posledic za območje izvesti iz nujnih razlogov prevladujočega javnega interesa. O njih mora obvestiti Evropsko komisijo.

Kot so zagotovili, ministrstvo ne načrtuje novih postopkov prevlade. “V postopkih pa vzpodbuja, da se načrti, programi in projekti izvajajo na način, da so cilji Nature 2000 evropskega ekološkega omrežja in tudi vsi drugi okoljski cilji, kot so varstvo voda, kulturne dediščine, zraka, izpolnjeni. Če so proučene vse možnosti in ni

Vir novice

Podobne teme:

    Ni objav