Začetek prve faze umeščanja v prostor za železniško povezavo do brniškega letališča

Ob državnem prostorskem načrtovanju za nadgradnjo železniške proge Ljubljana–Jesenice se začenja tudi prva faza postopka umeščanja v prostor železniške povezave do brniškega letališča.


Foto: BoBo
Foto: BoBo

Za železniško povezavo letališča Jožeta Pučnika z Ljubljano poteka javno naročilo za izdelavo strokovnih podlag in pobude za državni prostorski načrt, so pojasnili na Direkciji RS za infrastrukturo. Objava javnega naročila je prva faza postopka umeščanja nove železniške proge v prostor, v okviru katere bodo izdelane strokovne podlage, s katerimi bodo preučili različne rešitve povezave letališča z Ljubljano.

Izdelava strokovnih podlag in priprava ter obravnava pobude za državno prostorsko načrtovanje je predvidena v obdobju do leta 2025. Izdelava nadaljnjih strokovnih podlag, študije variant in priprava, obravnava ter sprejetje državnega prostorskega načrta naj bi nato predvidoma potekali med letoma 2026 in 2030.

V sklopu nadgradnje železniških postaj Podnart in Lesce predviden tudi podvoz

Precej bliže izvedbi je nadgradnja železniških postaj Podnart in Lesce, za katero je trenutno v izdelavi projektna

Vir novice

Podobne teme:

    Ni objav