Zavarovalnice lahko izplačajo dividende

Agencija za zavarovalni nadzor ne bo podaljšala makrobonitetnega ukrepa, izdanega marca, s katerim je do konca septembra zavarovalnicam, pozavarovalnicam in pokojninskim družbam priporočila začasno zadržanje izplačila dividend.


Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Agencija se je na podlagi polletnih podatkov o poslovanju zavarovalnic, pozavarovalnic in pokojninskih družb ter ob izboljšanju gospodarskih razmer v Sloveniji in evrskem območju v prvi polovici leta odločila, da priporočila ne bo podaljšala,” je zapisala. Njihova kapitalska ustreznost v povprečju na visoki ravni, stresni testi pa v okviru lastnih ocen tveganj kažejo na odpornost zavarovalniškega sektorja na morebiten negativen razvoj dogodkov.

Agencija bo kljub temu še naprej na individualni ravni okrepljeno spremljala kapitalske in dividendne načrte teh družb. Od njih tudi pričakuje, da bodo pri načrtovanju izplačil dobičkov upoštevale posebnosti svojega poslovnega modela ter ravnale previdno.

Pred dnevi tudi Banka Slovenije ni podaljšala ukrepa omejitve za razdelitev dobičkov bank in hranilnic, ki se izteče konec meseca, enako priporočilo bo nehalo veljati tudi za Vir novice

Podobne teme:

    Ni objav