Zavarovalnice lani izplačale za 1,7 milijarde evrov bruto odškodnin

Zavarovalnice, ki delujejo v Sloveniji, so lani obračunale skupno za 2,62 milijarde evrov bruto premij, kar je 6,9 odstotka več kot predlani, in za 1,72 milijona evrov bruto odškodnin, kar je 11,2 odstotka več kot leto prej.

Odškodnine so predvsem zaradi večjega števila opravljenih zdravstvenih storitev rasle hitreje kot premije.

K skupnemu znesku obračunanih premij je največji delež prispevalo prostovoljno zdravstveno zavarovanje (25,9 odstotka), sledili sta življenjsko zavarovanje (22,9 odstotka) in zavarovanje kopenskih motornih vozil (14,4 odstotka).

V skupnem znesku obračunanih odškodnin je prav tako največji delež predstavljalo prostovoljno zdravstveno zavarovanje (36,4 odstotka), sledili sta življenjsko zavarovanje (24,7 odstotka) in zavarovanje kopenskih motornih vozil (14,1 odstotka).

Pri fizičnih osebah je bilo največ premij obračunanih za prostovoljno zdravstveno zavarovanje (655,1 milijona evrov), sledila so življenjsko zavarovanje (595 milijonov evrov), zavarovanje kopenskih motornih vozil (288,6 milijona evrov) in zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil (210,4 milijona evrov).

Najvišji znesek odškodnin je bil obračunan pri prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju (621 milijonov evrov), sledili sta življenjsko zavarovanje (423,6 milijona evrov) in zavarovanje kopenskih motornih vozil (188,6 milijona evrov).

Pri pravnih osebah je bilo največ premij obračunanih za drugo škodno zavarovanje (111,8 milijona evrov), sledili sta

Vir novice

Podobne teme:

    Ni objav