Željko Smodlaka: Henkel je v Sloveniji družbeno odgovorno podjetje

Vse pogosteje opažamo, da imajo številna podjetja v svoji viziji in vrednotah zapisano, da so trajnostno usmerjena in družbeno odgovorna. Med najbolj trajnostno usmerjena podjetja na svetu sodi tudi koncern Henkel s sedežem v Nemčiji, kar dokazujejo tudi številni certifikati in nagrade. Letos maja je minilo 23 let, odkar je Henkel kapitalsko vstopil tudi v Slovenijo. Zanimalo nas je, kako se ta usmerjenost izvaja lokalno, zato smo povprašali generalnega direktorja družbe Henkel Slovenija in predsednika uprave Henkel Adria regije, gospoda Željka Smodlako.

SLIKA: Željko Smodlaka, generalni direktor družbe Henkel Slovenija in predsednika uprave Henkel Adria regije

Kako se kaže trajnostni razvoj v vašem podjetju?

V Henklu se zavedamo, da bodo na trgu prevladala samo tista podjetja, ki razvijajo inteligentne procese, s katerimi zagotavljajo učinkovite izdelke in dolgoročno kakovost z največjo možno okoljsko kompatibilnostjo. Javnost zahteva kakovost, kar pomeni učinkovitost in odgovornost, skratka učinkovitost na osnovi trajnostnega razvoja. V Henklu je trajnostni razvoj – kar pomeni odgovorno ravnanje skozi celotno vrednostno verigo – del naše DNA. Cilji na petih ključnih področjih so izjemno pomembni. To so: Energija in podnebje, Voda in odpadne vode, Materiali in odpadki, Varnost in zdravje ter Družbeni napredek. Naše vodilo je pozicionirati Henkel kot vodilnega partnerja na področju trajnostnega razvoja za naše industrijske kupce, široko potrošnjo in potrošnike. Če na tem mestu povzamem besede predsednika uprave družbe Henkel, Kasperja Rorsteda: ”Učinkovitost na osnovi trajnostnega razvoja je naš posel.” Na lokalni ravni sledimo vsem tem smernicam. Tako se lahko na primer v Mariboru, kjer je eden največjih proizvodnih centrov za proizvodnjo kozmetičnih izdelkov v koncernu Henkel, med drugim pohvalimo s pomembnimi rezultati takšne optimizacije proizvodnje, ki nima samo finančnih učinkov, ampak tudi trajnostne. Že pred časom nam je uspelo zmanjšati porabo vode in energije v proizvodnem procesu. To so pomembni dosežki, ki vsekakor prispevajo k uspehu naše družbe.

SLIKA: Drava moja plaža

 

Kaj pa družbena odgovornost in lokalno okolje? Koliko komunicirate v lokalnem okolju?

Enako skrbnost, ki jo namenjamo razvoju naših blagovnih znamk, namenjamo tudi naši družbeni odgovornosti. Bodisi da ta posega v skrb za naravo ali skrb za dobrobit ljudi. Zato se naši projekti nemalokrat prepletajo – humanost, izobraževanje, skrb za okolje … Za lažje razumevanje bom naštel nekaj naših aktivnosti, iz katerih je razvidno, kako to naredimo.

Projekt Formula Student – pomagali smo študentom Fakultete za strojništvo v Mariboru, da so se promovirali v širši javnosti. Poleg donacij v obliki naših izdelkov smo namreč v želji, da bi jim pomagali pri prepoznavnosti, povabili v Maribor našega Puščavskega lisjaka Mirana Stanovnika ter večkratnega svetovnega prvaka relija Dakar, Marca Como. Že skoraj dve desetletji v okviru Sklada Henkel Slovenija sodelujemo tudi s Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo, kjer nagrajujemo najboljše študente. Kar se tiče našega sodelovanja z univerzami in fakultetami pa v okviru natečaja ”Henkel Innovation Challenge” sodelujemo s študenti vseh študijskih smeri, od ekonomije do tehničnih in naravoslovnih ved. Lani je bila njihova naloga na natečaju razviti koncept izdelka pod Henklovo blagovno znamko ali koncept za inovativno tehnologijo, ki bo izpolnjeval potrebe kupcev v daljnem letu 2050, in sicer za eno od Henklovih poslovnih področij: Beauty Care, Pralna sredstva in čistila oziroma Lepila in tehnologije. Ideje izdelkov ali tehnologij so morale vključevati vidike trajnostnega razvoja, kot na primer manjša poraba energije ali vode.

 

SLIKA: Po Kekčevih stopinjah do znanja

 

V sodelovanju s poslovnim partnerjem in Ekošolo že vrsto let otrokom omogočamo, da si na zanimiv način pridobivajo znanje v čarobnem kraju v Eko hiši Kekec. V okviru finančne podpore Botaničnemu vrtu Univerze v Ljubljani in pod okriljem projekta ”Ohranimo rastlinsko raznolikost za naše otroke” smo poleg doniranih denarnih sredstev v sodelovanju s strokovnjaki Botaničnega vrta v trgovskih centrih našega poslovnega partnerja izvedli kreativne delavnice, na katerih smo naše najmlajše osveščali o pomenu ohranjanja naravne dediščine.

S Potapljaškim društvom Maribor sodelujemo v čistilni akciji ”Eko Drava – ni nam vseeno” ter ”Drava moja plaža”. S tem skrbimo, da bomo lahko še naprej uživali v sprehodu ob čisti reki. Hkrati z blagovno znamko Persil v okviru naše iniciative ”Boljše pranje za čisto prihodnost” osveščamo udeležence o naših prizadevanjih in o tem, kako lahko tudi sami z upoštevanjem navodil prispevajo k ”čistejši” prihodnosti.

Že več kot deset let smo sponzorji NK Maribor, Festivala Lent in Borštnikovega srečanja.

Zaradi vseh teh in številnih drugih prizadevanj, iniciativ in projektov ter realizacije so mariborski novinarji za Naj veliko podjetje v Mariboru 2011 izbrali prav Henkel.

 

Kakšna je po vašem mnenju Henklova formula uspeha na področju trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti?

Jasna vizija in skupne vrednote, ki tvorijo temeljno osnovo za vèdenje in ravnanje v podjetju Henkel ter odražajo kulturo podjetja, ki sledi načelom trajnostnega razvoja. V ospredju so naši zaposleni in kupci. Ustvarjamo pa tudi delovno okolje, v katerem ljudje radi delajo in so produktivni. S skupnimi močmi se namreč dosegajo skupni cilji. Pri tem je pomembna vloga slehernega posameznika, saj je Henkel celota dejanj – živa kultura podjetja, ki spremembe razume kot nove priložnosti in v katerem so vsi zavezani procesu nenehnega izboljševanja.

 

Besedilo: MS

Foto: arhiv Henkel Slovenija

 

Podobne teme: