13,33 % manj za Urad

Kaj finančni krč pomeni za Slovence v zamejstvu in po svetu? Iz Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu so nam na naše vprašanje o občutnem zmanjšanju proračunskega denarja za njihovo delo odgovorili takole: »Proračun za leto 2014 znaša 8.389.474 evrov. Znižanje v letu 2014 v primerjavi z oceno realizacije proračuna za leto 2013 znaša 1.290.765,75 EUR oz. 13,33 %. Zaradi selitve v prostore, ki so v lasti države, se bodo občutno znižali materialni stroški. Zaradi zmanjšanja kvote delovnih mest bo nižji tudi strošek plač. Sorazmerno se bo znižala finančna podpora, ki se deli na podlagi javnih razpisov, sredstva, ki so namenjena delovanju organizacij civilne družbe v Republiki Sloveniji, in sredstva, namenjena izdajanju osrednje revije za Slovence po svetu.

Več na strani.

 

Besedilo: Boris Jaušovec

Podobne teme: