50. Cecilijanka 2008

V življenju neke narodne skupnosti so nedvomno pomembni tudi jubileji. Spominjajo nas na določene zgodovinske ali sploh življenjske mejnike, ki so tako ali drugače obeležili naše občestvo. In prav take obletnice nam omogočajo poleg pregleda prehojene poti, tudi pogled naprej in odpirajo perspektive za bodoče udejstvovanje.

Med take obletnice sodi tudi petdesetletnica goriške zborovske revije Cecilijanke, ki ima za razvoj našega zborovstva in naše pesmi ter kulture nasploh velike zasluge. Preteklo je točno petdeset let, odkar so v dvorani Brezmadežne na Placuti izzveneli prvi akordi iz ust pevcev, ki so se udeležili prve pevske revije Cecilijanke. To se je zgodilo 23. novembra 1958. Takrat je nastopilo pet zborov. Glavni pobudnik Cecilijanke je bil profesor in duhovnik Mirko Filej in pa Slovensko kulturno prosvetno društvo. Ko se je v januarju 1959 osnovala Zveza slovenske katoliške prosvete, je ta prevzela skrb za Cecilijanko in od takrat dalje je bila vedno v njeni organizaciji. Prve Cecilijanke so bile tekmovalnega značaja in je zbore ocenila posebna komisija. Izkazalo se je, da tekmovanje ni najboljši način, da se zbore vzpodbuja k petju. Zaradi tega se je opustilo ocenjevanje in ostalo se je pri koncertu oziroma reviji zborov.

 

Po desetletju je bila Cecilijanka že močno utrjena. Udeleževalo se je je vedno več zborov in tudi občinstva. Sodelovanje zborov se je razširilo in na Cecilijanko so začeli prihajati tudi zbori s tržaške in videmske prokrajine, kasneje s Koroške, Slovenije pa še predstavniki furlanskega oziroma italijanskega zborovskega petja. Ker je postalo število nastopajočih zborov preveliko za eno popoldne, so organizatorji leta 1972 razdelili Cecilijanko na dva dela, v soboto in nedeljo. Cecilijanka je tako postala tudi povezovalni člen zborovskega ustvarjanja v širšem prostoru dežele Furlanije-Julijske krajine ter izven nje. Obiskovati so jo začeli tudi številni ugledni gostje in s svojo prisotnostjo dali reviji še večji ugled. Letošnja Cecilijanka, ki se bo odvijala v Gorici v Kulturnem centru Lojze Bratuž in sicer v soboto 22. novembra s pričetkom ob 20.30 in v nedeljo 23. novembra s pričetkom ob 17. uri, je posvečena pokojnemu duhovniku in glasbeniku Stanku Jericiju ob 80-letnici rojstva. Svoje življenje je posvetil glasbi in s svojim delom pustil neizbrisno sled. Vodil je različne goriške zbore, med katerimi dalj časa MePZ Lojze Bratuž ter cerkveni pevski zbor Sv. Ignacija. Veliko se je ukvarjal tudi z mladino, saj je vrsto let bil profesor glasbe na slovenskih šolah. Bil pa je tudi skladatelj. Veliko njegovih del je bilo tudi objavljenih. Zveza slovenske katoliške prosvete je leta 1998 izdala zbirko njegovih priredb slovenskih ljudskih pesmi. Zborov, ki bodo letos nastopili na reviji, bo skupno sedemnajst in prihajajo z Goriške, Tržaške, Benečije, Koroške in Slovenije. Pevcem zborov, ki so včlanjeni v Zvezo bodo podelili Gallusove značke Javnega sklada Republike Slovenije za večletno udejstvovanje v ljubiteljski glasbeni dejavnosti.

 Zveza slovenske katoliške prosvete

Podobne teme: