60-letnica obstoja Krščanske kulturne zveze

Tedanja podpredsednica Vlade RS in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Ljudmila Novak se je 10. marca ob 60-letnici obstoja Krščanske kulturne zveze (KKZ) v Domu glasbe v Celovcu udeležila osrednjega koncerta »Koroška poje«, kjer je vse prisotne nagovorila s pozdravnimi besedami.

Krščanska kulturna zveza je ena osrednjih slovenskih kulturnih organizacij na Koroškem, katere cilj je ohraniti kulturno dediščino ter slovensko besedo na Koroškem. Predstavlja, podpira in spodbuja delo koroškoslovenskih društev na različnih kulturnih področjih. 

V imenu Vlade RS se je Novakova zahvalila vsem, ki delujejo v okviru KKZ za vse, kar dobrega delajo za ohranitev slovenstva na Koroškem, ter jim čestitala ob visokem jubileju. Prav tako je čestitala vsem trem novo izvoljenim slovenskim predstavnikom na Koroškem s popotnico, da uspešno zastopajo Slovence v Avstriji. Ker je bil to najbrž njen zadnji obisk na Koroškem, se je vsem navzočim zahvalila za dobro medsebojno sodelovanje z upanjem, da bo tudi nova vlada nadaljevala po poti krepitve medsebojnih vezi z matično domovino.

 

Podobne teme: