Poslovna konferenca »Mednarodno povezovanje lokalnega podjetništva«

Na pobudo Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu bo 16. aprila 2013 na Gradu Gewerkenegg v Idriji potekala poslovna konferenca z naslovom Mednarodno povezovanje lokalnega podjetništva. Gre za posvet s slovenskimi podjetniki in poslovnimi ustanovami pretežno iz Severne Italije.

Poslovna konferenca pomeni nadaljevanje izvajanja aktivnosti Urada na področju spodbujanja gospodarskega povezovanja Republike Slovenije s slovenskimi gospodarstveniki v zamejstvu in po svetu.

Pričakovana pestra mednarodna udeležba

Podobna zelo uspešna konferenca je potekala oktobra lani na Ptuju. Urad želi s konferencami na lokalni ravni povezati podjetnike iz lokalnega okolja s podjetniki slovenskega rodu v zamejstvu in tokrat tudi iz širšega območja Severne Italije, zelo dobrodošli pa bodo tudi napovedani slovenski udeleženci iz Nemčije, Avstrije, Švice in Hrvaške. Da bi sodelovanje potekalo čim bolj sistematično in predvsem na specifični, vsebinski ravni, na posvetu aktivno sodelujejo zamejske gospodarske organizacije in slovensko združenje iz Nemčije, pa tudi nekateri častni konzuli RS, katerih poslanstvo je med drugim prav pomoč podjetnikom iz Slovenije pri prodiranju na tuja tržišča in pri intenziviranju proizvodnje, prodaje ter drugih dejavnosti. Takšne ustanove, pa tudi sami podjetniki slovenskega rodu, so dragocen vir informacij o posebnostih zakonodaje v tujini, hkrati pa lahko nudijo pomoč pri navezovanju stikov s posameznimi podjetji in pri premagovanju ovir na področju poznavanja jezika in poslovne kulture v posamezni državi.

Poslovno povezovanje

Urad kot pobudnik in soorganizator posveta želi predvsem spodbuditi srečevanje in medsebojno komuniciranje med naštetimi gospodarskimi subjekti. Po končanem srečanju pa je predvsem na strani ostalih soorganizatorjev in samih udeležencev, da iz na novo stkanih poslovnih vezi zrastejo novi, konkretni projekti in posli. K temu bo pripomogel tudi organiziran ogled nekaterih podjetij v regiji 17. aprila.

Posvet bosta gostili občini Idrija in Cerkno, pri organizaciji ali financiranju pa poleg Urada sodelujejo GZS Območna zbornica za severno Primorsko, Območna obrtno-podjetniška zbornica Idrija, Idrijsko-cerkljanska razvojna agencija ter Slovensko deželno gospodarsko združenje Trst.

 

Besedilo: O.J.

 

urad, zastava, grb, slovenija, moja

Program poslovne konference»Mednarodno povezovanje lokalnega podjetništva«
 

 

 

Torek, 16. april 2013

 

Grad Gewerkenegg, Idrija

 

8:30  REGISTRACIJA

 

9:00  ODPRTJE KONFERENCE

         Bojan Sever, župan Idrije

Miran Ciglič, župan Cerknega

         Danijel Krivec, predsednik Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu DZ RS

Mag. Uroš Rožič, državni sekretar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS

Dr. Stanislav Raščan, generalni direktor, Direktorat za gospodarsko diplomacijo,

                                       Ministrstvo za zunanje zadeve RS

              Tina Komel,ministrica zaSlovence v zamejstvu in po svetu

 

 

9:30  PREDSTAVITVE GOSPODARSKIH  USTANOV  iz Slovenije – prvi del

SPIRIT Slovenija(JAPTI, STO, TIA)

OOZS– Območna obrtno-podjetniška zbornica Idrija

         GZS – Območna zbornica za severno Primorsko

         ICRA d.o.o. Idrijsko-cerkljanska razvojna agencija

I-CON– Združenje italijanskih in slovenskih podjetnikov

        

10:30         Odmor

 

10:35         PREDSTAVITVE GOSPODARSKIH  USTANOV IZVEN RS – drugi del

         Slovensko-bavarsko združenje, Bavarska                                    

         Slovenska gospodarska zveza, Celovec

         Alpsko-jadranski center, Celovec

         Razvojna agencija Slovenska krajina, Monošter                                                     

               Poslovni klub slovensko-hrvaških gospodarstvenikov, Zagreb / Urad za Evropo, Reka            

11:40         Odmor

        

12:40         PREDSTAVITVE USTANOV IZ REGIJE IN IZ ZAMEJSTVA/ZDOMSTVA – tretji del

         SDGZ – Slovenska deželna gospodarska zveza, Trst             

Euro Servis, Trst, dr. Erik Švab)                                                                    

Gregor Šuc, vodja gospodarskega predstavništva RS v Milanu    

Gianvico Camisasca, častni generalni konzul RS v Milanu

 

Predstavitveslovenskih podjetnikov iz tujine s poudarkom na Severni Italiji

Predstavitveizbranih domačih podjetij

 

14:40         Razprava, vprašanja,…

              Zaključki

 

15:00   »MATCH-MAKING« – konkretna srečanja predstavnikov podjetij – »B2B«

 

 

 Sreda, 17. april 2013

         Dopoldanski ogled podjetij v Idriji in v Cerknem

 

Podobne teme: