Božidar Premrl se je rodil 3. februarja 1947 v Vipavi. Po šolanju na gimnaziji v Novi Gorici je diplomiral iz primerjalne književnosti in slovenskega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kasneje pa je tam vpisal še magistrski študij na oddelku za etnologijo. Odtlej se že dobrega četrt stoletja posveča predvsem raziskovanju kamnite dediščine in njenih ustvarjalcev na celotnem območju Primorske, na obeh straneh meje med Slovenijo in Italijo. Pri tem se še posebej ukvarja z napisi v kamnu, kamnoseškimi in svetimi znamenji, s stavbami s skrilnato kritino in s stavbno zgodovino primorskih cerkva in zvonikov, s čimer posega tudi na področje umetnostne zgodovine.

 

 

Objavil je vrsto poljudnih in strokovnih člankov, knjig in knjižic s teh področij. Med pomembnejše naslove sodijo: Po poteh mojstrov Felicijanov iz Rodika na razkrižju treh svetov: Brkinov, Krasa in Istre, 2005; Turni, teri, lajblci, preslice. Zgodbe zvonikov s Krasa in okolice, 2007; Kladvo Pouleta Hadasovega. Kamnosek Pavel Puppis – Hadasov iz Tomaja in njegova dela, 2008; Župnijska cerkev sv. Štefana mučenca v Brezovici in njena stavbna zgodovina, 2010; Briški teri. Zgodbe cerkva in zvonikov v Brdih, 2011; Cerkev sv. Valentina v Črnem Kalu, 2012; Volčji Grad – vas kamnarjev in portonov (v zborniku Volčji Grad, 2012); Cerkev sv. Jurija pri Taboru nad Bačem pri Materiji in njena zgodovina (v zborniku Cerkev sv. Jurija in Tabor med Brkini in Krasom, ki ga je tudi uredil 2012).

Za Restavratorski center Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, kjer je delal v zadnjem obdobju, je v letih 2003 in 2005 napisal dva elaborata o stavbah s skrilnato kritino z naslovom Kamnita strešna kritina stavb na Primorskem in izvor gradiva zanjo.

 

Besedilo: G. M.

 

Podobne teme:

    Ni objav