Dogajanje v zamejstvu in Sloveniji: 22. do 24.5.2014

Knežji kamen

V četrtek, 22.5.2014 ob 18.00 (in ne šele ob 19.00!) bo v dvorani Svetovnega slovenskega kongresa v Ljubljani Cankarjeva 1/IV) »Večer izza kongresa« s pisateljem, kulturnim publicistom in prevajalcem z Dunaja Levom Detelo, ki je pred nedavnim obhajal svojo 75-letnico in izdal svojo petdeseto knjigo »Zapleti v vijugah časa«.

 

V četrtek, 22.5.2014 ob 12.00 v mali dvorani ZRC SAZU v Ljubljani (Novi trg 4/II) v angleščini predava dunajski gost doc.dr. Stephan Steiner, in sicer na temo »Ljudožerski »Cigani«: anatomija krvavega tedna«. Že od zgodnjega novega veka so »Cigane« sumili ukvarjanja z raznimi barbarskimi praksami, od katerih je bila najbolj gnusna ljudožerstvo. Obdolžitve tovrstnih zločinov so dosegle svoj vrhunec s procesom leta 1782, ki se je odvijal v ogrski županiji Hont (slovaško Šahy), kjer so na smrt obsodili 41 mož in žena. Pokončali bi še 100 obtoženih, če ne bi Jožef II. sodnih usmrtitev zaustavil. Dr. Steiner je mdr. avtor dveh knjig: Reisen ohne Wiederkehr. Die Deportation von Protestanten aus Kärnten 1734–1736(Wien: Oldenburg Verlag 2007) ter Rückkehr unerwünscht. Deportationen in der Habsburgermonarchie der Frühen Neuzeit und ihr europäischer Kontext (Wien: Böhlau Verlag, 2014).

 

V četrtek, 22.5.2014 ob 17.00 bo na Osnovni šoli Bežigrad v Ljubljani ob zaključku projektov „Evropska vas“ in „Beseda povezuje, prijateljstvo združuje“ prek 150 učencev in učenk iz omenjene ljubljanske šole ter iz Osnovne šole Virgila Ščeka iz Nabrežine pri Trstu in iz Javne dvojezične ljudske šole 24 iz Celovca skupno zapelo „Zdravico“, Evropsko himno in narodno pesem „Edelweiss“. /Poročata portala Slomedia.it ter celovške ORF./

 

V četrtek, 22.5.2014 ob 19.00 bo v Pomniku braniteljem slovenske zemlje na kraškem Cerju primarij dr. Vasja Klavora predstavil svojo knjigo »Fajti hrib. Bojišče na Komenskem Krasu 1916-1917«.

 

V petek, 23.5.2014 ob 16.00 (delavnica že ob 14.00) bo v Schraubenfabrik, Lilienbrunngasse 18 v dunajskem 2. okraju kulinarični dogodek sloAkitchen – Cherry Tree Event, slovensko-avstrijski projekt, ki bo v okviru festivala Chealsea Fringe predstavil kulturno-kulinarično dediščino obeh dežel. Pop-up kuhinja tokrat vabi k češnjevemu zavitku … Več na strani .

 

V soboto, 24.5.2014 ob 20.00 bo v gostišču »Kovač« na Obirskem koncert »Obirska poje« z domačimi skupinami: Obirsko pevsko društvo, MoPZ Valentin Polanšek, Kvintet bratov Smrtnik in gostujočim MePZ Bilka iz Bilčovsa. Ob 22.00 bo za ples zaigral ansambel Veseli Gorenjci.

 

V soboto, 24.5.2014 ob 23.00 bo v dunajski Votivkirche (9. okraj)koncert “Cadlag” live. V okviru razstave  ”Leiblichkeit und Sexualität”, ki je na ogled do 15. junija, bo nastopilaslovenska skupina “Cadlag(noise/drone projekt, znan po svojem čustvenem naboju, ki prodira izza hladnosti in industrijskosti…).

 

Besedilo: Janez Stergar, Klub koroških Slovencev v Ljubljani in Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana

Podobne teme: