NAPOVED dogajanja v zamejstvu: od 13.12. do 18.12.2013

Knežji kamen

zanimivih čezmejnih prireditev vedno ne uspemo slediti koledarju. Med dogodki preteklih dni pa omenimo vsaj to, da je Avstrija dobila novo vladno koalicijo, poslanka dr. Angelika Mlinar pa v ustavnem odboru avstrijskega Državnega zbora – žal – ni dobila dovolj podpore za svoj predlog, da naj bi ravnatelji dvojezičnih šol tudi sami spet obvezno imeli kvalifikacijo za dvojezično poučevanje.

 

Danes popoldne, v petek, 13.12.2013 ob 14.00 se bo v Klubu slovenskih študentk in študentov na Koroškem (Celovec, Spengergasse 7) nadaljeval pester program »Slovenskih dnevov 2013« – tudi z gosti iz osrednje Slovenije. Prireditve se bodo vrstile še v rano nedeljsko jutro…

 

Jutri, v soboto, 14.12.2013 ob 11.00 bodo v občinski dvorani Špeter proslavili odprtje Slovenskega multimedijskega okna – SMO v tamkajšnjem Slovenskem kulturnem domu. V SMO bo prikazana podoba Slovencev v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini, njihova zgodovina, jezik, kultura, navade, glasba, arhitektura in drugo. SMO je nastalo v okviru strateškega evropskega projekta JezikLingua v Programu za čezmejno sodelovanje Slovenija – Italija 2007-2013.

 

V ponedeljek, 16.12.2013 ob 16.30vabi Fakulteta za državne in evropske študije v Hotel Kokra na Brdo pri Kranju (Predoslje 39, izvoz Grad Brdo) simpozij »Slovenci na avstrijskem Štajerskem: deasimilirana manjšina?«. Po uvodnem predavanju dr. Andreje Haberl-Zemljič bodo pri okrogli mizi sodelovali Susanne Weitlaner, Rezka Kanzian, Norma Bale, Sebastian Walcher in Boris Jaušovec, pogovor pa bo moderiral Dejan Valentinčič. Udeležba na posvetu je brazplačna, prijaviti pa se je potrebno na spela.gomboc@fds.si.

 

V ponedeljek, 16.12.2013 ob 19.00bo imela v Tischlerjevi dvorani Slomškovega doma v Celovcu (10. Oktoberstr. 25/I) svoj redni občni zbor Krščanska kulturna zveza – KKZ. Ob 60-letnici organizacije ter 100-letnici rojstva nekdanjega predsednika Lovra Kaslja bodo Janežičeva priznanja prejeli Marinka Inzko, Aleš in Gerti Schuster, Inge Pöcheim, Franc Polzer in Mitja Gobec. Nastopili bodo učenci Slovenske glasbene šole in pevci »Bilke« iz Bilčovsa.

 

V torek, 17.12.2013 ob 11.45bo na Slavističnem inštitutu Graške univerze (UR 1.224, Merangasse 70/I, 8010 Graz/Gradec) ob 200-letnici Ilirskih provinc in na predvečer 100-letnice leta 1914 veleposlanik prof.dr. Janez Šumrada predstavil knjigo „Zemljevid Ilirskih provinc 1812“ ter knjigo o nastanku Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev po koncu 1. svetovne vojne. Pozdravil bo soizdajatelj druge knjige, sedanji slovenski veleposlanik na Dunaju prof.dr. Andrej Rahten.

 

V sredo, 18.12.2013 ob 17.00bosta v Slovenski čitalnici Štajerske deželne knjižnice (Steiermärkische Landesbibliothek) v Gradcu za „Božično razpoloženje – Weihnachtssehnsucht“ poskerbela dr. Jožef Till z dvojezičnim branjem in Helen Kriegl z igranjem na violino.

 

Pred tednom je pri celovški Založbi Drava izšla knjiga sodnika in narodnega delavca dr. Blaža Reichmana »V ranjki Avstriji in stari Jugoslaviji. Spomini Bilčovščana na avstro-ogrsko monarhijo in na Kraljevino Jugoslavijo«. Junija 1942 (v pregnanstvu v Kočevju) dokončani rokopis je pred leti v zapuščini svojega očeta odkril odbornik našega kluba dipl.inž. Marjan Reichman, za natis ga je pripravil in s spremno besedo opremil dr. Avguštin Malle (Slovenski znanstveni inštitut v Celovcu), med so-izdajatelji pa sta tudi Kluba koroških Slovencev v Ljubljani in v Mariboru. Na Koroškem in v Sloveniji bomo spomine javnosti predstavili po novem letu. Najbolj zvedavi bralci pa knjigo lahko že dobijo pri izdajateljih in založnici; meni se lahko javijo kar po e-pošti.

 

Besedilo: Janez Stergar, Klub koroških Slovencev v Ljubljani in Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana

 

Podobne teme: