NAPOVED DOGAJANJA V ZAMEJSTVU: od 21. do 26.1.2014

Knežji kamen

Še vedno pod vtisom prisrčno domače in hkrati kar veličastne premierne predstavitve knjige spominov sodnika dr. Blaža Reichmana (1883-1952) »V rajnki Avstriji in v stari Jugoslaviji« ter odprtja razstave njegove snahe, slovenske slikarke in priznane ilustratorke Jelke Reichman, se naj tudi tu iskreno zahvalim vsem celovškim in bilčovškim organizatorjem ter nastopajočim. Predvsem pa naj ponovno opozorim, da bo razstavaizjemnih ilustracij gospe Jelke – “Slovenke leta 2011”v dvorani nad Posojilnico Bilčovs na ogled do vključno 14. februarja 2014 med poslovnim časom banke (od ponedeljka do petka med 8.00–12.00 in 14.00–16.30 uro).

Sedaj samo na kratko lahko napovemo, da bomo Reichmanove spomine v Ljubljani predstavili zvečer 6.2.2014, v Kočevju 25.2.2014, nato predvidoma še vsaj na Prevaljah in v Mariboru. Vabila sledijo pravočasno.

 

Ponovim naj tudi, da bodo še do četrtka, 23.1.2014, vsak dan od 16.00 dalje v štajerskem Gradcu v KIZ RoyaKino (Conrad von Hötzendorfstraße 10) predvajali večkrat doma in v tujini nagrajeni slovenski filmo sodobni problematiki v srednjih šolah, delo režiserja in scenarista Roka Bička: »Razredni sovražnik – Klassenfeind« (2013, 112 min., z nemškimi podnapisi), v katerem nastopata mdr. nagrajena igralca Igor Samobor in Nataša Barbara Gračner. Za podrobnosti poglejte!

 

V torek, 21.1.2014 ob 18.00bo v Atriju ZRC SAZU v Ljubljani (Novi trg 2) pogovor o obsežni knjigiakademika prof.dr. Arnolda Suppana „Hitler – Beneš – Tito. Konflikt, Krieg und Völkermord in Ostmittel und Südosteuropa“. Knjigo, ki je izšla pri založbi Avstrijske akademije znanosti bodo poleg avtorja predstavili še ljubljanski zgodovinarski kolegi prof.dr. Božo Repe, prof.dr. Dušan Nećak, doc.dr. Bojan Godeša in prof.dr. Peter Vodopivec. Avtor obravnava mednacionalne odnose v Habsburški monarhiji, napeta razmerja Avstrije do jugoslovanske in češkoslovaške sosede med svetovnima vojnama, nacistično okupacijsko politiko na Češkoslovaškem in v Jugoslaviji ter povojno maščevanje nad Nemci oz. “etnično očiščenje“ Češkoslovaške in Jugoslavije.

 

V torek, 21.1.2014 ob 18.00bodo v Slovenskem znanstvenem inštitutu na Dunaju (Seilerstätte 2) predstavili “Miklošičevo monografijo” ob 200-letnici njegovega rojstva. Pozdravu direktorja SZI doc.dr. Vincenca Rajšpa bosta sledila krajša referata prof.dr. Martine Orožen (Univerza v Ljubljani) in prof.dr. Ludvika Karničarja (Univerza v Gradcu), nato pa bo prof.dr. Marko Jesenšek (Univerza v Mariboru) predstavil monografijo.

 

V torek, 21.1.2014 ob 19.00bodo v Kulturnem centru v štajerski Lipnici predstavili projektpokrajinskih posnetkovštajerskega umetnika Markusa Jeschauniga, ki je oktobra 2012 z zrakoplovom letel iz Gradca v Maribor – iz ene v drugo evropsko kulturno prestolnico – in ob tem prečkal zračni prostor Lipnice, ki predstavlja geografsko sredino med štajerskima prestolnicama.Umetnik je štartal na graškem Glavnem trgu in pristal na mariborskem Glavnem trgu.

 

V sredo, 22.1.2014 ob 19.00bo koroška mladina verjetno napolnila pliberško Jufa-areno, kjer bo na sporedu vrhunski dvoboj med avstrijskimi prvaki – odbojkarji ŠK Posojilnica Aich/Dob z močno ekipo Hypo Tirol. Glede na formo domačih igralcev vsi pričakujejo četrto zaporedno zmago.

 

V sredo, 22.1.2014 ob 19.00bo v sejni dvorani M3/4 ljubljanskega Cankarjevega doma (vhod iz Male galerije) ob zaključku natečaja „Fotografija leta 2014“ Emzinovo predavanje Evžena Sobka (Brno) in Petra Granserja (Stuttgart). Peter Granser je avstrijski fotograf, ki se je kot samouk s fotografijo začel ukvarjati v poznih devetdesetih letih prejšnjega stoletja in sedaj deluje v Nemčiji. Je pronicljiv opazovalec vsakdanjega življenja, njegovo delo pa ima socialno in sociopolitično noto. Za svoje delo je prejel številne nagrade in podpore, njegove fotografije so bile razstavljene po vsem svetu in so na ogled v okviru javnih zbirk v ZDA, Španiji in Nemčiji. Doslej je izdal več knjig.

 

V četrtek, 23.1.2014 ob 11.00bov Mali dvorani ZRC SAZU v Ljubljani (Novi trg 4, 2. nadstropje) predavanje (v nemškem jeziku) “´Zlasti dieceza ljubljanskega škofa zelo potrebuje reformo´ : Tomaž Hren in ljubljanska škofija v korespondenci graških nuncijev.“ Predavala bo znanstvena sodelavka Inštituta za zgodovino novega veka in za novejšo zgodovino pri Avstrijski akademiji znanostimag. Elisabeth Zingerle.Nunciatura v Gradcu (1580−1622) je bila poleg nunciature na cesarskem dvoru edino diplomatsko predstavništvo Svetega sedeža v habsburških dednih deželah v zgodnjem novem veku. Predvsem v doslej neobjavljenih nuncijevih poročilih o potovanju na Kranjsko je mogoče najti zanimive podatke o verskem stanju v deželi in o Hrenovi osebnosti; mag. Zingerle je v letih 2003−06 dokumente graške nunciature raziskovala v vatikanskem tajnem arhivu.

 

V četrtek, 23.1.2014 ob 17.00bo v dvorani Svetovnega slovenskega kongresa v Ljubljani (Cankarjeva 1/IV) prof.ddr. Marija Stanonik imela predavanje »Ivan Trinko – Zamejski in njegovo prizadevanje za slovenski jezik v Benečiji.« Večer bo posvečen 150-letnici rojstva znanega in zaslužnega ljudskega duhovnika, profesorja filozofije v videmskem semenišču ter narodnega buditelja beneških Slovencev in slovenskega pesnika.

 

V četrtek, 23.1.2014 ob 18.00bo v Muzeju novejše zgodovine v Ljubljani (Cekinov grad, Celovška cesta 23) ob aktualni občasni razstavi »Prekomorci« predavanje dr. Gorazda Bajca in dr. Blaža Torkarja »Zakulisja, puščave, padala: Jugoslovanski odbor iz Italije, prof. Ivan Rudolf in dr. Ivan Marija Čok«. JOI si je med 2. svetovno vojno prizadeval za priključitev celotne Julijske krajine k Jugoslaviji in je uspešno zbiral prostovoljce za partizanske prekomorske enote. Oba predavatelja sta avtorja več zgodovinskih del, ki temeljijo na raziskavah domačih in tujih arhivskih virov.

 

V četrtek, 23.1.2014 ob 18.00bo v Modrijanovi knjigarni v Ljubljani dr. Marko Zajc, znanstveni sodelavec Inštituta za novejšo zgodovino ter vodja projekta proučevanja slovensko-hrvaške meje 1800-1991, predaval na temo »Slovenski intelektualci in jugoslovanstvo v osemdesetih letih: izhodišča in teze«. V osemdesetih letih 20. stoletja je v slovenski javnosti potekal proces odlepljanja od jugoslovanstva.

 

Zaradi možnega skupnega prevoza iz Ljubljane smo že v prejšnji e-okrožnici opozorili, da bostav četrtek, 23.1.2014 ob 19.00v Tischlerjevi dvorani Slomškovega doma (Celovec, 10. Oktoberstraße 25/I) KKZ in NSKS podelila XXXV. Tischlerjevo nagrado župniku Stanku Trapu za njegova dolgoletna prizadevanja za ohranitev slovenščine na skrajni jezikovni meji v Ziljski dolini. Slavnostni nagovor bosta imela dekan Stanko Olip in Pepca Druml, nagrado bosta podelila oba predsednika – mag. Janko Krištof (KKZ) in dr. Zdravko Inzko (NSKS). Nagrajenec je v pogovora za celovški tednik »Nedelja« menil: »Ta nagrada ne velja samo meni, ampak vsem velikim delavcem za slovensko kulturo na Zilji. V imenu teh oseb to nagrado rad in s hvaležnostjo sprejemam. Morda je s to nagrado dana spodbuda, storiti za slovensko kulturo in slovensko besedo na Zilji še kaj več.«

   »Stanko – Ziljski« se je rodil 2.5.1939 pri Komaterjevih v Dvoru – v Šmihelu pri Pliberku. Maturiral je  1962 na škofijski gimnaziji na Plešivcu, po študiju bogoslovja v Celovcu in Würzburgu je bil v mašnika posvečen 29.6.1967, novo mašo pa je pel 9.7.1967 v Dvoru pri Šmihelu. Bil je kaplan v Šentjakobu in župnik na Kostanjah, od decembra 1996 pa je župnik v Bistrici na Zilji in provizor na Gorja(na)h, od 1997 še v Melvičah in na Brdu, vmes šest let tudi v Blačah. Ni le edini slovenski duhovnik v Ziljski dolini, ampak je nepogrešljivi steber tamkajšnje slovenske kulture. O tem več v pogovorih v »Nedelji« 7.3.1982 in 25.4.1999 ter v preteklem tednu, kakor tudi v jubilejnih zapisih v »Novicah« 7.5.2004 in 22.5.2009 ter v intervjuju 17.1.2014.

   Ob vseh naših klubskih obiskih v Ziljski dolini je g. Trap naš gostoljubni sogovornik in vodnik. Čestitamo za nadvse zasluženo visoko priznanje!

 

V četrtek, 23.1.2014 ob 20.00bo v komorni dvorani Kulturnega centra Lojze Bratuž v Gorici gostja »srečanja pod lipami« predsednica Slovenske kulturne akcije iz Argentine, odvetnica Kati Cukjati. V pogovoru s časnikarko Eriko Jazbar bodo teme večera vezane na živi utrip slovenske skupnosti, ki izhaja iz politične emigracije, na politično in družbeno sliko Argentine na novega »argentinskega« papeža Frančiška ter na pogled od zunaj na Slovenijo.

 

V petek, 24.1.2014 od 8.00 do 10.00bo »dan odprtih vrat« na Mohorjevi ljudski šoli v Celovcu (Cesta 10. oktobra 25)

 

V petek, 24.1.2014 ob 8.30se bo pričel »dan odprtih vrat« v Javni dvojezični ljudski šoli 24 v Celovcu. Na programu: ogled šole; vpogled v šolski vsakdan; igra in veselo druženje.

Za otroke in starše z obeh strani Karavank bo morda še bolj zanimiv

 

   v petek, 24.1.2014 ob 8.30, 9.30, 10.30 in ob 11.30 »dan odprtih vrat« v Višji šoli za gospodarske poklice v Šentpetru pri Šentjakobu v Rožu. Tu je na vrsti tudi vodstvo po šolskih prostorih in pokušina dobrot, po izdelavi katerih mdr. slovijo njihovi šolski pedagogi in gojenci. Podrobnejše informacije na spletnem naslovu in po e-pošti.

 

V petek, 24.1.2014 ob 10.00bodo v oddaji »Agora Obzorja« predstavili evropski projekt Mindoc, v okviru katerega sta Slovenski znanstveni inštitut v Celovcu ter (še kar malo moj) Inštitut za narodnostna vprašanja v Ljubljani digitalizirala in na svetovni splet prenesla več kot 200.000 strani, predvsem iz slovenskih manjšinskih časopisov in drugih periodičnih publikacij.

 

V petek, 24.1.2014 ob 18.30bo v Pavlovi hiši v štajerski Potrni/Laafeld pri Radgoni predstavitev knjige »Meine Lebenswege …« (Moje življenjske poti. Osebni zapiski graškega rabina Davida Herzoga), ki so jo lani izdali Heimo Halbrainer, Gerald Lamprecht in Andreas Schweiger.

 

V soboto, 25.1.2014 ob 19.30bo v farnem domu v Selah (seveda tistih pod Košuto v Karavankah) gostovalo Šentjakobsko gledališče iz Ljubljane, in sicer s »komedijo o novih časih« Toneta Partljiča »Moj ata, socialistični junak« v režiji Gojmirja Lešnjaka – Gojca. Čeprav sem videl že drugo gledališko izvedbo in film, bi mi bilo zelo žal, ko ne bi pred novim letom videl tudi te…

 

V soboto, 25.1.2014 ob 20.00vabi SJK – Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov na 24. kmečki ples v Kulturni dom v Pliberku. Za ples pridejo igrat »Veseli Gorenjci«, zapel bo MePZ SPD “Bilka” iz Bilčovsa, zaplesala Mladinska plesna skupina “Fračkovci” iz Globasnice. Bogat srečolov bo postregel z mnogimi kmečkimi dobrotami. Težko se bo upreti, a bova z ženo vendarle le v prijaznih mislih s plesalci…

 

V nedeljo, 26.1.2014 ob 14.00bo v Katoliškem domu prosvete v Tinjah rektor Jože Kopeinig spet vodil ogled prenovljene kapele z mozaično sliko p. Marka Ivana Rupnika.

 

V reviji »Razpotja«, ki jo izdajajo v Društvu humanistov Goriške, bodo naslednjo, pomladno številko posvetili temi javne rabe slovenščine. Poziv za prispevke so objavili na svoji spletni strani. Želeli bi doseči tudi čim širši del slovenskega izobraženstva v zamejstvu. Pa poskusimo!

 

Z novim letom je na svetovnem spletu pričelo delovati spletno mesto Zavoda za javno predstavljanje slovenske kulture »Lipa« Maribor. Letos bodo aktivnosti zavoda v celoti posvečene obeleževanju 600. obletnice zadnjega ustoličevanja na Gosposvetskem polju. Na spletnih straneh si lahko preberete besedilo mednarodnega slikarskega natečaja na temo ustoličevanja (razstava bo 20.-30. junija v Mariboru). Junija nameravajo pripraviti več ponovitev gledališkega uprizarjanja ustoličevanja na prostem, posneli naj bi dokumentarno-igrani film »Slovensko ustoličevanje« ter izdali istoimensko knjigo.

 

Na spletni strani je od nedavnega prosto dostopna vsebina zbornika »Avstrija. Jugoslavija. Slovenija. Slovenska narodna identiteta skozi čas«, Ljubljana 1996 (Historia : Znanstvena zbirka oddelka za zgodovino FF Univerze v Ljubljani).

 

Besedilo: Janez Stergar, Klub koroških Slovencev v Ljubljani in Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana

 

Podobne teme: