Novi minister bo obiskal slovensko manjšino na Koroškem

Minister Gorazd Žmavc, vodja Urada Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu,  bo 31. marca  2014 obiskal slovensko manjšino na avstrijskem Koroškem.

 

Namen obiskaministra Žmavca je seznanitev s strukturami organiziranja in delovanja Slovencev na avstrijskem Koroškem in srečanje z njihovimi vodilnimi predstavniki. Pozornost bo posvečena tudi  utrjevanju in širjenju sodelovanja med Uradom  in slovenskimi strukturami na avstrijskem Koroškem.

Predvidena so srečanja  s predstavniki osrednjih reprezentativnih organizacij ter s predstavniki drugih organizacijskih struktur s področja kulture, predšolske vzgoje in izobraževanja, znanosti, športa, gospodarstva in medijev. Minister se bo udeležil tudi slavnostnega odprtja ob razširitvi in prenovi Zvezne gimnazije in Zvezne realne gimnazije za Slovence in Dvojezične zvezne trgovske akademije v Celovcu, kjer se bo srečal z avstrijsko zvezno ministrico za izobraževanje in ženske Gabriele Heinisch-Hosek in koroškim deželnim glavarjem dr. Petrom Kaiserjem.

Glavne teme pogovorov ministra Žmavca s sogovorniki iz slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem bodo delovanje in organiziranost slovenske manjšine v Republiki Avstriji, aktualni problemi s katerimi se soočajo kot pripadniki slovenske avtohtone manjšine v Republiki Avstriji ter utrjevanje ter oblike širjenja sodelovanja med Uradom in Slovenci v Republiki Avstriji.

 

Besedilo: Urad

Podobne teme: