Novice

Kdo so pravzaprav Slovenci po svetu in koliko jih je?

Prvi del

Na to, na prvi pogled zelo enostavno vprašanje nimamo enotnega odgovora. Že nekaj desetletij v Sloveniji govorimo o “četrtini slovenskega naroda na tujem”. Zaradi metodološko-statističnih razlogov ne bomo mogli navesti točne številke, koliko Slovencev živi izven Republike Slovenije. Obseg in namen prispevka nam preprečujeta, da bi te metodološko-statistične razloge navedli. Povemo lahko le to, da je največje število Slovencev zapustilo svojo domovino, ozemlje današnje Republike Slovenije, z avstroogrskim državljanstvom. Do prve svetovne vojne se je izselilo preko 300.000 Slovencev, največ v ZDA. Njihovi potomci – že šesta generacija – so današnji slovenski izseljenci.