Novice

Kdo so pravzaprav Slovenci po svetu in koliko jih je?

Okoli 30.000 Slovencev se je med prvo in drugo svetovno vojno izselilo v južno Ameriko z italijanskim državljanstvom z območja Istre, Primorske, Krasa. Kar nekaj priseljenskih držav je v statističnih popisih Slovence do leta 1990 štelo za Jugoslovane. Skratka, nacionalni popisi prebivalstva v priseljenskih deželah ne morejo predstavljati edinega vira obstoja slovenskih izseljencev.

 

Tudi statistični podatki, s katerimi razpolagamo v Republiki Sloveniji, niso povsem zanesljiva podlaga za navedbo števila slovenskih izseljencev. Na dan 31. 12. 2003 je bilo po svetu razpršenih 72.984 slovenskih državljanov s stalnim bivališčem v tujini. To so vsi slovenski državljani, živeči od Trsta, preko Stuttgarta, …