Občina Brda vabi na grad Dobrovo

 

Prisrčno Te/Vas vabimo ob prazniku Občine Brda
in ob priliki 10. obletnice vstopa Republike Slovenije v Evropsko unijo na

Stanko Sadjak 

„Izziv / Herausforderung / Sfida“

v petek, 6. junij 2014, ob 19.30 uri (po slavnostni seji občinskega sveta)

am Freitag, 6. Juni 2014, um 19.30 Uhr (nach der Festsitzung des Gemeinderates)

Il venerdì, 6. giugno 2014, alle ore 19.30 Uhr (nel castello di Dobrovo)

v Grad Dobrovo / ins Schloss Dobrovo / nel castello di Dobrovo

5212 Dobrovo / Goriška Brda

 

pozdrav/Begrüßung/Saluto:

Franc Mužiœ, župan/Bürgermeister/sindaco

Bernard Sadovnik, predsednik/Obmann AACC/presidente dell’ACACC

 

predstavitev umetnika/Vorstellung des Künstlers/Presentazione dell’artista:

Prof. Mag. Raimund GRILC

Präsident der Österreichisch-Slowenischen Gesellschaft Kärnten / Predsednik avstrijsko-slovenske družbe na Koroškem
Presidente dell’Associazione Austriaca-Slovena in Carinzia

 

glasbeni okvir/Musikalische Umrahmung/Musica:

Anej GOLOB, Saksofonist/sassofonista

 

Razstava bo odprta/Ausstellungsdauer/La mostra sarà aperta dal 06. 06. – 06. 08. 2014!

Podobne teme: