Pesniški natečaj SSK

Literarna sekcija »Slovenska beseda« pri Svetovnem slovenskem kongresu je razpisala literarni natečaj za najboljšo pesem mladih pesnikov iz zamejstva in sveta v letu 2014.

 

 

Prijava na natečaj bo potekala do 10. Oktobra 2014. Vsi pesniki, ki želijo sodelovati na natečaju, naj si natečajna pravila pogledajo na spletni strani Svetovnega slovenskega kongresa.

 

Besedilo: MS