Pisatelj Peter Handke prejemnik Einspielerjeve nagrade 2013

Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) in Krščanska kulturna zveza (KKZ) podeljujeta letošnjo Einspielerjevo nagrado pisatelju Petru Handkeju kot zahvalo za njegovo zavzemanje za slovensko literaturo na Koroškem, ki je s tem pridobila ugled,ter za njegov pisateljski angažma za pravice slovenske narodne skupnosti na Koroškem.

 

Nagrajenec Peter Handke

 

Podelitev bo v sredo, 6. novembra 2013, ob 19. uri v Tischlerjevi dvorani Slomškovega doma v Celovcu (10. Oktoberstraße 25/I). Slavnostni govornik bo dr. Fabjan Hafner. Glasbeni okvir: Vokalna skupina Lipa.

Od leta 1988 dalje NSKS in KKZ podeljujeta Einspielerjevo nagrado, da počastita osebnosti iz večinskega naroda, ki so si pridobile zasluge tako za slovensko narodno skupnost na Koroškem kakor tudi za vsestransko sodelovanje med Koroško in Slovenijo.

 

Besedilo: Krščanska kulturna zveza, Narodni svet koroških Slovencev

Podobne teme: