60 let Krščanske kulturne zveze

Povojna obnovitev Slovenske prosvetne zveze in njena ideologizacija v duhu Osvobodilne fronte je kmalu docela razdvojila slovensko narodno skupnost. Posledica je bila ustanovitev konservativno usmerjenega Narodnega sveta koroških Slovencev leta 1949. Iz njenega kulturnega odseka je leta 1953 zrasla Krščanska kulturna zveza, ki pa je Jugoslavija dve desetletji ni kaj dosti upoštevala.

 

Udeleženci letošnjih 25. Jezikovnih počitnic 2013 v Novem mestu in njihovi gostitelji na izletu po Ljubljani. Foto: Gabi Frank

 

Šele odločno nastopanje mladega predsednika Erika Prunča na začetku sedemdesetih let je privedlo do novega odnosa Ljubljane do desnice in polagoma tudi finančne podpore. Zelo dobro so se razvili odnosi z ZKOS, danes Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Kmalu je KKZ bistveno razširila svoje dejavnosti in našla priznanje vsepovsod. Danes je KKZ krovna organizacija za približno 50 krajevnih društev, med katerimi so nekatera izredno delavna, pa tudi takšna, ki na obrobnih krajih nimajo več zadostnega zaledja. Vsem pa KKZ pomaga s skromnimi finančnimi sredstvi, servisom in strokovno pomočjo.

Krščanska kulturna zveza je jubileju svojega obstoja posvetila letošnji osrednji koncert Koroška poje, spomnila pa se ga bo tudi decembra, ko bo 60-letnica ustanovnega občnega zbora.

 

Več o zgodovinskem pregledu 60 letnega delovanja KKZ si preberite v decembrski reviji Moja Slovenija 2013.

 

Besedilo: dr. Janko Zerzer

Podobne teme: