Zakonski osnutek reforme volilnega sistema javnih uprav

Predsednik SKGZ Rudi Pavšič je po avdiciji v 5. stalni komisiji Deželnega sveta FJK posredoval predsedniku Enzu Martinesu tudi pisni prispevek SKGZ v zvezi z zakonskim osnutkom reforme volilnega sistema javnih uprav. Citat njegovega mnenja je:

 

 

»SKGZ z velikim zanimanjem in pozornostjo stalno sledi vsakemu tako političnemu kot administrativnemu dogajanju, ki gre v smer krepitve politične zastopanosti slovenske narodne skupnosti na vseh ravneh. To velja zlasti na državni ravni, kjer sedanji volilni zakon ne zagotavlja slovenski manjšini, zaradi njene številčnosti, izvolitve predstavnika v italijanskem parlamentu. To ostaja še vedno največji problem za našo skupnost, četudi so doslej napredne italijanske stranke zapolnjevale to vrzel in več desetletij zagotavljale v okviru svojih možnosti prisotnost slovenskega predstavnika.

Na krajevni ravni je zadovoljivo število izvoljenih Slovencev tako v občinskih, manjših in večjih, kjer živi manjšina, kot tudi v pokrajinskih upravah Gorice in Trsta. Drugačno je stanje na deželni ravni, kljub temu, da je edina, ki ima v volilnem zakonu določilo, ki predvideva olajšano izvolitev slovenskega predstavnik. Trenutno velja ta možnost za stranko Slovenska skupnost. S tem v zvezi je treba omeniti politično pluralnost, ki označuje našo manjšino, kar ne gre podcenjevati in niti razvrednotiti s pravili, ki bi ustvarila razlike med raznimi slovenskimi kandidati, pač pa jim je treba zagotoviti enako dostojanstvo.

Glede na vse te predpostavke je treba najti primerne zakonske mehanizme, da se zagotovi primerno politično zastopstvo slovenske skupnosti na vseh ravneh ob spoštovanju enakega dostojanstva vseh kandidatov in samih volilcev. In to velja tudi za zakonski predlog za občinske volitve, ki naj zagotovi potrebno ravnotežje med različnimi zahtevami.«

 

Besedilo: SKGZ, Trst, 11. novembra 2013

 

Podobne teme: