Povišanje prispevkov v okviru zaščitnega zakona

Slovenska kulturno-gospodarska zveza izraža zadovoljstvo, da je senatna zbornica sprejela stabilizacijski zakon, ki ga je pripravila vlada Enrica Lette. V zakonu je tudi postavka za slovensko manjšino, vključno s popravkom, ki predvideva dodatna sredstva za dvojezično poslovanje javnih uprav na območju, kjer velja zaščitni zakon za slovensko manjšino, in za Slovence na Videmskem. SKGZ se zahvaljuje vsem, ki so kakorkoli prispevali, da je prišlo do povišanja prispevkov v okviru zaščitnega zakona. To velja v prvi vrsti za poslanko Tamaro Blažino, senatorja Francesca Russa in za predsednika manjšinskega vladnega omizja Filippa Bubbica.

Na seji deželnega tajništva SKGZ so podrobno ocenili predlog, ki ga je deželni odbornik Gianni Torrenti iznesel na zadnji seji posvetovalne komisije. V njem je kar nekaj novosti, ki jih krovna organizacija pozdravlja kot pomemben prispevek k modernizaciji zamejskega organiziranega sistema, saj upošteva logiko prioritet in meritokratskih izbir. O tem je že tekla beseda na srečanju, ki ga je SKGZ pripravila s predstavniki članic, o vsebini samega predloga bodo razpravljali tudi na bližnji seji Deželnega sveta krovne organizacije.

Predsednik Rudi Pavšič je uvodoma poročal o nekaterih aktualnih tematikah, ki zadevajo imenovanje predstavnikov SKGZ v deželno posvetovalno komisijo in v Paritetni odbor. Vodstvo krovne organizacije je razpravljalo o dejavnosti v nekaterih članicah in odločilo, da bo v naslednjih tednih nadaljevalo s srečanji s posameznimi organizacijami in ustanovami, da bi se poobliže seznanilo z njihovo stvarnostjo.

Uradno odprtje Slovenskega multimedijalnega okna, SMO, ki je nastalo v okviru projekta Jezik-Lingua predstavlja pomembno in dragoceno pridobitev ne samo za Slovence na Videmskem, marveč za celotno obmejno skupnost. V sodobni obliki bo ponujen prerez naše bogate narodne stvarnosti.

V zvezi s premoščanjem težav v Tržaški knjigarni so na seji podčrtali pomen izbrane poti sodelovanja krovnih organizacij in samih založb. Ravno tako je pomebno, da se v skupnem dogovarjanju med krovnima organizacijama, ZSŠDI in ŠZ Bor išče rešitve za športno združenje in sam Stadion Prvi maj.

 

Besedilo: SKGZ

Podobne teme: