Adventni koncert okteta Suha

V imenu Društva slovensko-avstrijskega prijateljstva Ljubljana vas vse vljudno vabim na Adventni koncert slovenskega Okteta Suha iz avstrijske Koroške. Koncert bo v nedeljo, 8. decembra ob 19.45 uri v Ljubljani v Plečnikovi cerkvi sv. Frančiška Asiškega v Šiški. Oktet bo glasbeno oblikoval tudi že mašo, ki bo ob 19. uri.

 

 

Pri vhodu v cerkev bo naprodaj tudi novi album Božičnih pesmi Okteta Suha.

 

Besedilo: Lovro Sodja, predsednik DSAP

 

O oktetu Suha

Brez njih si božiča sploh ne moremo prestavljati: keksi, kadilo, darila in
–  adventne  in  božične  pesmi.  Oktet  Suha  s  svojo  novo  zgoščenko  z
naslovom  “Srečne  ste  jasli”  napne  glasbeni  lok  od  adventa  do  Treh
kraljev.  »Naše  prelepe  koroške  adventne  in  božične  pesmi  prinašajo
mir  in  praznično  razpoloženje  v  vsako  hišo”  pravi Jokej Logar, pevec
Okteta Suha.
Oktet Suha je posnel s to zgoščenko svoje najlepše slovenske adventne
in  božične  pesmi  treh  desetletij  delovanja.  Pri  tem  pevci  črpajo  iz
bogate  zakladnice  koroških  in  vseslovenskih  ljudskih  in umetnih
duhovnih  pesmi.  Sedem  adventnih  in  sedem  božičnih  pesmi
dopolnjujeta dve podjunski koledniški za novo leto in za praznik svetih
Treh  kraljev.  Najstarejše  pesmi  segajo  daleč  v  18.  stoletje  in  so  že
zdavnaj  del  ljudskega  izročila.  Koroška  posebnost  so  oznanjenjske
pesmi, prav tako pa dve skladbi iz znane Drabosnjakove Pastirske igre
iz 18. stoletja ter dve ljudski božični iz Gorenč, kraja severno od Drave.
Pet pesmi je priredil Matevž Fabijan, dve pa Bertej Logar.  Oba sta bila
dolga leta umetniška vodja Okteta Suha. Iz bogate zapuščine Franceta
Cigana, duhovnika in zbiratelja ljudskih pesmi, je pet skladb, dve pa je
harmoniziral  Günter  Antesberger.  Višek  je  vsekakor  Fabijanova
mojstrska osemglasna priredba pesmi Sveta noč

Podobne teme: