Program XII. vseslovenskega srečanja

Prireditev bo potekala pod naslovom: “Odslikave slovenstva” v četrtek, 4. julija 2013, v veliki dvorani Državnega zbora, Šubičeva 4, v Ljubljani.

 

10:00  ZAČETEK SREČANJA
ZDRAVLJICA besedilo: France Prešeren; glasba: Stanko Premrl;
Mateja Potočnik, sopran
POZDRAVNI NAGOVORI
Janko Veber, predsednik Državnega zbora RS
Tina Komel, ministrica brez resorja, odgovorna za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu
Danijel Krivec, predsednik Komisije DZ za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu

10:30  KULTURNI PROGRAM GLASBENE ŠOLE NA KOROŠKEM
Astor Piazzolla “Invierno Porteño”
duo kitar Sara Gregorič in Angelika Kos
Ziljska ljudska pesem “Pr Ziləruožce rastajo”
Mateja Potočnik, sopran
Sara Gregorič, kitara

* * *

UVODNE RAZPRAVE VABLJENIH GOVORCEV

10:40 – 11:00  prof. dr. ANTON MAVRETIČ
Odslikave slovenstva

11:00 – 11:20  LUIGIA NEGRO
Slovenska manjšina v Videnski pokrajini: ob 35.
obletnici konference o etnično-jezikovnih skupinah v
Vidnu

11:20 – 11:45  izr. prof. dr. MIRJAM MILHARČIČ HLADNIK
Odslikave slovenstva v sestavljenih identitetah in
medkulturnih dialogih

11:45 – 12:00  Odmor

12:00 – 14:00  RAZPRAVA
dr. Drago Štoka: Pripadnost slovenski skupnosti spodbuja srečevanje nositeljev znanja, kulture, veščin in vrednot
dr. Andrej Fink: Slika slovenstva in zdomske odslikave
dr. Boris Pleskovič: Svetovni slovenski kongres: ključ do povezovanja Slovencev doma in po svetu
Rudi Pavšič: Živeti in delovati v večjezičnem prostoru: primer Slovencev v Italiji
pater Ivan Tomažič: Kratka biografija patra Ivana Tomažiča
doc. dr. Vincenc Rajšp: Slovenski odnosi z Dunajem skozi čas – načini za spodbujanje slovenskega kulturnega in znanstvenega
prostora
Fluvia Premolin: Dvojezičnost v javnih upravah dežele Furlanije – Julijske krajine
Irena Kužnik, Darja Kovrlija, Snežana Goršek, Ivo Đukanović: Slovenski skladatelji v Srbiji – odslikave in odmevi
Miha Zablatnik: Odslikave slovenstva – vloga kmetijstva pri narodnih skupnostih
Vladimir Čeligoj: Predstavitev koordinacije AGRASLOMAK in njeno delovanje

14:00 – 15:30  Odmor za kosilo

15:30 – 18:00  RAZPRAVA
Samo Pahor: Odslikave slovenstva “na tleh leže slovenstva stebri…!”
Marjan Kolarič: Odslikave slovenstva – Slovenci v Kanadi
dr. Janko Zerzer: Predstavitev iniciative “Slovenščina v družini”
dr. sc. Barbara Rimani: Slovenska društva kot izhodišče za raziskovanje zgodovine Slovencev na Hrvaškem
mag. Miroslav Miha Piljušić: Mladost slovenske diaspore je mladost Slovenije
Ines Stupica: Slovenci po svetu krepimo Slovenijo
mag. Karmen Tomšič: Filmsko zapisi: Slovenija – Južna Tirolska, Italija
Janko Malle: Primeri dobre prakse v kulturnem življenju Slovencev na avstrijskem Koroškem
Možnost javljanja k besedi prek prijavnic.

18:00 – 19:00  Zaključek srečanja in sprejem

 

Besedilo: Nevenka Pirnat

Podobne teme: