Sindikati javnega sektorja za 1300 evrov regresa. Brez pogajanj o enotnem plačnem sistemu.

Sindikati javnega sektorja predlagajo, da se regres za letni dopust za letos določi v znseku 1300 evrov. Vladna stran bo odgovorila 12. aprila. Regres je sicer zakonsko določen na višino minimalne plače, torej letos 1024 evrov.


Foto: Zajem zaslona
Foto: Zajem zaslona
Vlada in sindikati javnega sektorja parafirali dogovor o regresu

Pogajanja med sindikati javnega sektorja in ministrstvom za javno upravo, ki ga vodi Boštjan Koritnik, so potekala na daljavo. Kot točka dnevnega reda pa je bila predvidena odprava preostalih varčevalnih ukrepov na področju povračila stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja javnih uslužbencev.

Vprašanja, ki se jih lotevajo v tem okviru, so vezana na regres za prehrano med delom, nadomestilo za ločeno življenje, povračilo stroškov na službenem potovanju v državi, kilometrino za uporabo lastnega avtomobila v službene namene, solidarnostno pomoč, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, nagrado dijakom in študentom za obvezno opravljanje prakse, pa tudi na odpravo znižanja vrednosti plačnih razredov

Vir novice

Podobne teme:

    Ni objav