Slavnostna akademija literarne sekcije Slovenska beseda

Ob Prešernovem prazniku, 3. decembra 2014, je Slovenska konferenca Svetovnega slovenskega kongresa (SSK) skupaj s svojo literarno sekcijo Slovenska beseda pripravila Slavnostno akademijo in podelitev posebnih nagrad. Zbralo se je precejšnje število obiskovalcev – nekaj več kot 70.

 

Akademijo smo pričeli z glasbenim uvodom Tanje Zajc Zupan in pevke Teje Saksida. Sledil je slavnostni nagovori predsednika SSK dr. Borisa Pleskoviča v katerem je poudaril kako pomembno je vzpodbujati mlade in njihovo nadarjenost, da se izražajo v slovenskem jeziku. Na kratko je prisotne pozdravil tudi predsednik Slovenske konference SSK Franci Feltrin. Dr. Boris Pleskovič je nato podelil zlatnike za posebne zasluge pri delu in projektih SSK. Zlatnike so prejeli: Sabina Cvilak in Nejc Lavrenčič za pomoč pri izvedbi I. konference slovenskega turizma in gostinstva doma in po svetu, Jana Čop za dolgoletno delo in vodenje Upravne pisarne SSK ter Franci Feltrin za večkratno predsedovanje Slovenski konferenci SSK, za vodenje in izpeljavo projektov, za pomoč pri pridobivanju državljanstev, nostrifikacij diplom ali zaposlitvi naših rojakov, ki so se vrnili v Slovenijo in vseživljenjsko delo na področju povezovanja Slovencev doma in po svetu. Sledil je glasbeni vložek citrarke Tanje Zajc Zupan in pevke Teje Saksida, nato pa je besedo prevzel Andrej Rant, predsednik literarne sekcije Slovenska beseda. Na kratko je predstavil nastanek sekcije in njen namen, da vzpodbujaliterarno ustvarjanje v slovenskem jeziku, pomaga pri uveljavljanje slovenske literature ter se zavzema za zaščito slovenščine v javni rabi. Ob tem se je zahvalil vsem, ki so sodelovali pri natečaju Slovenske besede in predstavil kriterije na osnovi katerih je tričlanski odbor ocenjeval prispele pesmi. Sledila je podelitev nagrad najboljšim trem; tretjo nagrado je prejela Ilaria Ciccone iz Italije, drugo nagrado (sicer v odsotnosti, saj se prireditve n mogla udeležiti) je prejela Verena Gotthardt iz Avstrije, prvo pa Jelena Malnar iz Hrvaške. Ob vsaki je predsednik literarne sekcije prebral tudi obrazložitev komisije, nagrajenci pa so navzočim prebrali nagrajene pesmi. Po predaji nagrad so se s predstavitvijo svojih del predstavili tudi nekateri člani literarne sekcije, slovesnost pa smo zaključili ob skromni družabni pogostitvi.

 

Besedilo: SSK

 

Podobne teme: