Ustanovljena literarna sekcija “Slovenska beseda”

Novoustanovljena sekcija Slovenske konference SSK vabi medse nove člane – ljubitelje slovenske besede. Na pobudo pesnika Andreja Ranta, člana Sveta SK SSK, je bil 5. februarja 2013 kot prispevek k obstoju in razvoju slovenstva in za ohranjanje slovenske besede, na seji sveta Slovenske konference sprejet njegov predlog, da se ustanovi Literarna sekcija »Slovenska beseda«. Sledilo je vabilo slovenskim literarnim ustvarjalcem in ustanovni sestanek sekcije, ki je bil 5. aprila 2013.

 

Slika: Andrej Rant

 

Na sestanku so za predsednika izvolili Andreja Ranta, izvolili pa so tudi tajnika in člane Izvršilnega odbora sekcije. Hkrati so sestavili program dela za tekoče leto in pravilnik sekcije. Njeno delovanje je omejeno na literaturo s poudarkom na literarno ustvarjanje v slovenskem jeziku, na uveljavljanje slovenske literature ter na zaščito slovenščine v javni rabi.

Medse vabijo literate in ljubitelje slovenske besede, da se jim pridružijo, da skupaj obogatijo našo slovensko literaturo in jezik. Ostale informacije ali morebitna vprašanja v povezavi s sekcijo preko e-pošte: andrej.rant@yahoo.com.

 

Besedilo: Luka Klopčič

 

Podobne teme: