Po svetu

Univerza v Tübingenu: pogledi na Trubarja

Tübingen, 2013 – Pred dnevom reformacije je potekalo na lektoratu slovenščine na Univerzi v Tübingenu slovensko literarno popoldne. Lektorica slovenščine dr. Irma Kern je predstavila Trubarjevo življenje, delo in njegov vpliv na okolico, v kateri je deloval.

Meta Lenarčič – novinarka slovenskega radija 3ZZZ Melbourne

Avstralija – Adrian nam je spet poslal pismo iz Avstralije, tokrat piše o Meti Lenarčič, ki je vodilna sila slovenskega radijskega programa v Avstraliji, v mestu Melbourne. Meta že 22 let daje glas radiju in v zahvalo za izvrstno prostovoljno delo je prejela nagrado Victoria’s Award for Excellence in Multicultural Affairs for Journalism ter nagrado Republic of Slovenia’s Office for Slovenians Abroad.