Seznam slovenskih katoliških misij po Evropi

Slovenske katoliške misije v Evropi

 

A N G L I J A

SLOVENSKA KATOLIŠKA MISIJA LONDON
62, Offley Road, LONDON SW9 OLS
T/F (*44) 020 7735 6655
spletna stran: http://skm-london.org.uk

 župnik: Stanislav Cikanek
e-naslov: cikanek@msn.com

A V S T R I J A

SLOVENSKI PASTORALNI CENTER DUNAJ
Einsiedlergasse 9-11, 1050 WIEN
T (*43) (0)1 5442 575, F (*43) (0)1 5442 575
župnik in delegat: Branko Umek
e-naslov: info@spc-dunaj.net

spletna stran: www.spc-dunaj.net

SLOVENSKA KATOLIŠKA MISIJA GRADEC
Mariahilferplatz 3, 8020 GRAZ
T (*43) 0316 7131 6924
župnik: p. mag. Jože Lampret

SLOVENSKA KAT. MISIJA ŠPITAL
Drau Marienkapelle, Villacherstr., ŠPITAL
župnik: mag. Jože Andolšek
Št. Primož 65, 9123 Št. Primož
T (*43) 042 3927 19

B E L G I J A, N I Z O Z E M S K A IN LUKSEMBURG

SLOVENSKA KATOLIŠKA MISIJA EISDEN
Guill. Lambertlaan 36, 3630 EISDEN
T/F (*32) 089 7622 01

kontaktna oseba: Nežka Zalar

M (*32) 472 2682 00

e-naslov: nezka@scarlet.be

SLOVENSKI PASTORALNI CENTER BRUSELJ
Av. de la Couronne 206, 1050 BRUXELLES/ Ixelles
T/F (*32) 02 6477 106

M (*32) 0489 783 532
župnik: dr. Zvone Štrubelj

e-naslov: zvones@gmx.de
 

F R A N C I J A

DELEGATURA –AUMONERIE NATIONALE DES SLOVENES DE FRANCE

Moulin de Thicourt 57380 THICOURT

Tel – Fax (*33) 03 8701 0701

e-naslov: kaminjoseph@aol.com

 

SLOVENSKA KATOLIŠKA MISIJA PARIZ
3, Impasse Hoche, 92320 CHATILLON
T (*33) 1 42 53 64 43
župnik in delegat: Jože Kamin
e-naslov: kaminjoseph@aol.com

Diakon Ciril Valant: 32, rue de la Guilloire

78720 La Celle les Bordes

T (*33) 1 34 85 26 66

SLOVENSKA KAT. MISIJA MERLEBACH
14, r. du 5 Decembre, 57800 MERLEBACH
T (*33) 03 8781 4782,
T mlin (*33) 03 8701 0701
župnik in delegat: Jože Kamin
e-naslov: kaminjoseph@aol.com

SLOVENSKA KATOLIŠKA MISIJA NICA
6, rue Vernier, 06000 NICE
T (*33) 04 9388 5851, F (*33) 4 9388 5851
župnik: Štefan Čukman
e-naslov: scukman@club-internet.fr

H R V A Š K A

SLOVENSKA KAT. SKUPNOST ZAGREB
oskrbovana iz Slovenije. Informacije:
dekan Anton Trpin, T (*386) 07 3380 015
Trubarjeva 1, 8310 Šentjernej
e-naslov: zupnija.sentjernej@rkc.si

I T A L I J A

SLOVENSKA KATOLIŠKA SKUPNOST RIM
Via Appia Nuova 884, 00178 ROMA
T (*39) 06 7184 744, F 06 712 99 910
rektor msgr. dr. Jožko Pirc

T (*39) 06 718 72 88
e-naslov: rettore@slovenik.it

SLOVENSKA KAT. SKUPNOST MILANO
cerkev Corpus Domoni, ul. Canova 4
župnik: Karel Bolčina, T (*39) 0481 21849
M (*39) 0338 1958 889, F 0481 5192 17
Trg sv. Andreja 1/a, 34170 Gorica/Italija
e-naslov: donkarel@tiscali.it
informacije: K. Donno, T 02 3800 8218

N E M Č I J A

KOORDINACIJA DUŠNEGA PASTIRSTVA SLOVENCEV PO SVETU
predstavnik pri NŠK: MSGR. Janez Pucelj

Liebigstr. 10, 80538 MÜNCHEN
T (*49) 089 2193 7900, M 0173 9876 372
F (*49) 089 2193 79016
e-naslov: jpucelj@msn.com

SLOVENSKA KATOLIŠKA MISIJA BERLIN
Kolonnenstr. 38, 10829 BERLIN
T (*49) 030 7845 066, T 030 7881 924
F 030 7883 339
spletna stran: www.skmberlin.de
župnik: Izidor Pečovnik
e-naslov: dori@skmberlin.de

SLOVENSKA KATOLIŠKA MISIJA ESSEN
Bausemshorst 2, 45329 ESSEN
T (*49) 0201 3641 513
T/F (*49) 0201 3641 804
spl. stran: www.slomisija-essen.de
župnik: Alojzij Rajk

M (*49) (0)173/340 82 95
e-naslov: alojzij.rajk@rkc.si, Lrajk@hotmail.com

KÖLN

Duhovno oskrbo vodi g. Alojzij Rajk, Essen

SLOVENSKA KAT. ŽUPNIJA FRANKFURT
Mathildenstr. 30 a, 60599 FRANKFURT
T (*49) 069 6365 48, F 069 6330 7632
spletna stran: www.skg-frankfurt.de
župnik: Martin Retelj
e-naslov: martin@skg-frankfurt.de

SLOVENSKA KAT. MISIJA MANNHEIM
Römerstrasse 32, 68259 MANNHEIM
T (*49) 0621 285 00, F 0621 7152 106
spletna stran: www.skm-mannheim.de
župnik: Janez Modic
e-naslov: janez@skm-mannheim.de

SLOVENSKA KAT. MISIJA INGOLSTADT
glej pod župnijo Muenchen

SLOVENSKA KAT. MISIJA STUTTGART
Stafflenbergstr. 64, 70184 STUTTGART
T (*49) 0711 2328 91, M 0178 4417 675
F (*49) 0711 2361 331
spletna stran: www.skm-stuttgart.de
župnik: Aleš Kalamar

T (*49) 0711 5489 8064, M 0176 8450 9228
e-naslov: aleskalamar@gmail.com

SLOVENSKA KAT. MISIJA AUGSBURG
Ottmarsgäßchen 8, 86152 AUGSBURG
T/F (*49) 0821 979 13, M 0173 5937 313
župnik: Roman Kutin
e-naslov: roman.kutin@gmx.net

SLOVENSKA KATOLIŠKA MISIJA ULM
Neukirchenweg 63 A, 89077 ULM
župnik: Roman Kutin, (glej Augsburg)

SLOVENSKA KAT. MISIJA MÜNCHEN
Liebigstr. 10, 80538 MÜNCHEN
T (*49) 089 2219 41, F 089 2193 79016
e-naslov: slowenischsprachige-mission.
muenchen@erzbistum-muenchen.de
spletna stran: www.skm-muenchen.de
župnik: Janez Pucelj

T (*49) 089 2193 7900

e-naslov: jpucelj@msn.com

župnik v pokoju:Marjan Bečan
e-naslov: mbecan@erzbistum-muenchen.de
pastoralni sodelavec Slavko Kessler
e-naslov: skessler@ebmuc.de

S R B I J A

SLOVENSKA KAT. SKUPNOST BEOGRAD
Požeška 35, 11000 BEOGRAD
T (*381) 11 30 56 120, M (*381) 665 105 509
župnik: Lojze Letonja

e-naslov: lletonja@gmail.com

Š V E D S K A

SLOVENSKA KAT. MISIJA GÖTEBORG
Parkgatan 14, 411 38 GÖTEBORG
T/F (*46) 70 827 8757
spletna stran: http://www.slovenskamisija.se/
župnik: Zvone Podvinski
e-naslov: zvone@kristuskonungen.se;
zvone.podvinski@rkc.si

Š V I C A – L I E C H T E N S T E I N

SLOVENSKA KATOLIŠKA MISIJA
Naglerwiesenstrasse 12, 8049 ZÜRICH
T (*41) (0)44 3013 132, M (*41) (0)79 7773 948
spletna stran: www.slomisija.ch
župnik: mag. David Taljat
e-naslov: slomission.ch@gmail.com

 

 

Podobne teme: