Univerza v Tübingenu: pogledi na Trubarja

Tübingen, 2013 – Pred dnevom reformacije je potekalo na lektoratu slovenščine na Univerzi v Tübingenu slovensko literarno popoldne. Lektorica slovenščine dr. Irma Kern je predstavila Trubarjevo življenje, delo in njegov vpliv na okolico, v kateri je deloval.

Kabinet lektorata za slovenščino na Slavisches Seminar s podobo Trubarja slikar Nejc Slapar Foto: I. Kern

V nemškem prostoru Trubarja danes imenujejo ‘slovenski Luter’.  Članek z naslovom Der ‘slowenische Luther’ (podnaslov: Primus Truber hat von Stift Urach aus die Reformation exportiert) je izšel v časniku Scwäbisches Tagblatt, 27. jul, 2013, avtor Wolfgang Schöllkopf, ki je letos izdal delo Stift Urach (Süddeutsche Verlagsges., Ulm, 2013). Članek je opremljen s fotografijo slovenskega enoevrskega kovanca s podobo Primoža Trubarja in s pripisom pod fotografijo:  ‘Stati inu obstati’ – Stehen und bestehen: Dieses Zitat aus Primus Trubers Kathechismus ist mit seinem Konterfei auf den sloweinschen Ein-Euro-Munze verewigt/Ta citat iz Katekizma Primoža Trubarja je skupaj z njegovo podobo ovekovečen na slovenskem enoevrskem kovancu).

Več preberite v tiskani izdaji Moje Slovenije.

Besedilo in foto: dr. Irma Kern

Podobne teme: