Urad

GOSPODARSKO POVEZOVANJE

Zgleden primer mednarodnega gospodarskega povezovanja v Idriji Sredi Idrije na gradu Gewerkenegg je potekala poslovna

Poslovna konferenca »Mednarodno povezovanje lokalnega podjetništva«

Na pobudo Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu bo 16. aprila 2013 na Gradu Gewerkenegg v Idriji potekala poslovna konferenca z naslovom Mednarodno povezovanje lokalnega podjetništva. Gre za posvet s slovenskimi podjetniki in poslovnimi ustanovami pretežno iz Severne Italije.

Poslovna konferenca pomeni nadaljevanje izvajanja aktivnosti Urada na področju spodbujanja gospodarskega povezovanja Republike Slovenije s slovenskimi gospodarstveniki v zamejstvu in po svetu.

Pričakovana pestra mednarodna udeležba

Podobna zelo uspešna konferenca je potekala oktobra lani na Ptuju. Urad želi s konferencami na lokalni ravni povezati podjetnike iz lokalnega okolja s podjetniki slovenskega rodu v zamejstvu in tokrat tudi iz širšega območja Severne Italije, zelo dobrodošli pa bodo tudi napovedani slovenski udeleženci iz Nemčije, Avstrije, Švice in Hrvaške. Da bi sodelovanje potekalo čim bolj sistematično in predvsem na specifični, vsebinski ravni, na posvetu aktivno sodelujejo zamejske gospodarske organizacije in slovensko združenje iz Nemčije, pa tudi nekateri častni konzuli RS, katerih poslanstvo je med drugim prav pomoč podjetnikom iz Slovenije pri prodiranju na tuja tržišča in pri intenziviranju proizvodnje, prodaje ter drugih dejavnosti. Takšne ustanove, pa tudi sami podjetniki slovenskega rodu, so dragocen vir informacij o posebnostih zakonodaje v tujini, hkrati pa lahko nudijo pomoč pri navezovanju stikov s posameznimi podjetji in pri premagovanju ovir na področju poznavanja jezika in poslovne kulture v posamezni državi.

Poslovno povezovanje

Urad kot pobudnik in soorganizator posveta želi predvsem spodbuditi srečevanje in medsebojno komuniciranje med naštetimi gospodarskimi subjekti. Po končanem srečanju pa je predvsem na strani ostalih soorganizatorjev in samih udeležencev, da iz na novo stkanih poslovnih vezi zrastejo novi, konkretni projekti in posli. K temu bo pripomogel tudi organiziran ogled nekaterih podjetij v regiji 17. aprila.

Posvet bosta gostili občini Idrija in Cerkno, pri organizaciji ali financiranju pa poleg Urada sodelujejo GZS Območna zbornica za severno Primorsko, Območna obrtno-podjetniška zbornica Idrija, Idrijsko-cerkljanska razvojna agencija ter Slovensko deželno gospodarsko združenje Trst.

 

Besedilo: O.J.