Kultura

S KNJIGO V SVET: Bralne delavnice

Med učenci dopolnilnega pouka slovenskega jezika v Mainzu, Essnu in Hückelhovnu, ki jih vodi učiteljica Dragica Gornik

Na vseh treh praznično obarvanih srečanjih se je zbralo 58 ljudi: 19 otrok in 18 odraslih učencev dopolnilnega pouka slovenskega jezika ter 21 staršev in starih staršev otrok. V skupinah je v resnici vladalo pravo prijazno družinsko vzdušje: starejši smo pomagali mlajšim in boljši slabšim govorcem slovenščine. Vsi obiskovalci slovenskega pouka so dobili knjižno darilo Društva Bralna značka Slovenije ZPMS. Razdelili smo torej 37 slovenskih knjig (delno sta jih v ta namen Bralni znački podarila Ministrstvo za kulturo in Zavod Žiga Zois).

Praznična srečanja so bila posrečeno prepletanje pouka, bralne delavnice in pravljične ure.

 

Nova znanja in veščine za ohranjanje slovenstva

V Laškem in Ljubljani je od 18. do 28. januarja 2009 potekal seminar za učiteljice in učitelje, ki poučujejo slovenščino in druge predmete v slovenščini v Južni Ameriki in Avstraliji. Na seminarju je nova znanja in veščine pridobivalo 19 udeležencev (17 iz Argentine in po eden iz Brazilije in Avstralije). Seminar sta financirala Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu in Ministrstvo za šolstvo in šport RS. Strokovni program seminarja je pripravil in vodil Zavod RS za šolstvo.