Kultura

Učenje slovenščine čez poletje 2014

Kdor išče, ta najde. Tako je tudi z znanjem jezikov. Kdor se želi naučiti ali širiti svoje znanje slovenščine, bo zagotovo našel pot do inštitucije, tečaja ali spletne strani, ki mu bo pomagala do uresničitve zastavljenega cilja. Vsekakor je obisk Slovenije najuspešnejši in najbolj izkustveno bogat način za zbližanje z naravnim slovenskih jezikom in za doživetje pristne slovenske kulture.

 

 

Poleti se v Sloveniji odvijajo številke kulturno-zabavne prireditve v mestih in na podeželju. Zaradi povečanega obiska slovenskih zdomcev, izseljencev ali zgolj ljubiteljev slovenske dežele in jezika v poletnih mesecih so organizirani tudi tečaji slovenskega jezika za različne starostne skupine. …

Poletna šola: Spoznavajmo glasbo in glasbila ter slovenski jezik

Vanesa: Kaj je MetalRock akademija?

Mitja:MetalRock akademija je moja težnja in želja potem, da se dvignejo standardi poučevanja, zlasti zasebnega poučevanja, saj je po mojem mnenju to na zelo nizkem nivoju. Pa ne le v Sloveniji, ampak povsod po svetu. To me že od začetka najbolj moti, a hkrati motivira. Zato tudi stremim k temu, da imamo visoko kvaliteto poučevanja in k temu, da se nenehno nadgrajujemo, da postavljamo nove standarde poučevanja in da tudi učencem dvignemo njihove lastne standarde. Kajti večina učencev pride v šolo rekoč: »Nimam visokih ciljev in bi igral samo malo za veselje.«Večinoma se ne …

Zeleni Jurij: muzikal po ljudskih motivih

Z božanstvom zelenja po slovenskih pokrajinah

Osrednji lik dogajanja je Zeleni Jurij (igral in pel ga bo Gregor Volk), v izročilu imenovan tudi kot Šenturij, Jurek, Jarilo, Vestnik itd., ki je v Sloveniji poznan predvsem kot prinašalec pomladi, njegova krožna pot pa biva in potuje med letnimi časi. Na odru Gallusove dvorane bo njegova osrednja zgodba, v kateri spoznamo nesojeno ljubezen in sorodno dušo Maro (Karin Možina), vpeta v različne plesne postavitve in glasbene medigre, občasno z zborovsko nadgradnjo.

Preplet folklornih korakov in zborovskega petja

Na odru največje dvorane Cankarjevega doma se bo predstavilo več kot 150 nastopajočih. Tri generacije …

Božični in velikonočni spomini

Knjiga notranjskega izseljenca Franka Trohe Rihtarjevega Božični in velikonočni spomini je rezultat raziskovalnega dela, ki ga je začela v letu 2006 daljna Trohova sorodnica — Alenka Veber, izhaja pa ob spominu na 100. letnico njegovega odhoda v Severno Ameriko in 120. letnico njegovega rojstva. V njej so zbrani Trohovi božični in velikonočni spomini, ki so izhajali v slovenskih izseljenskih publikacijah Nova doba (Cleveland) in Glas naroda (New York) med letoma 1928 in 1957.

 

 

Raziskovanje in analiza Trohovega publicističnega dela oz. njegove celotne življenjske zgodbe presegata okvire ozkega družinskega in krajevnega zanimanja. Troha nas s svojimi zgodbami, spomini in …

Izid slovenskega obtednika Tvar

Letos sta izšla tudi dva praška jesenska slovenska tiska (čeprav pri njiju lektorat ni neposredno sodeloval). Septembra 2013 je izšla slovenski literaturi posvečena številka literarnega »obtednika« Tvar, v kateri je mogoče mdr. prebrati Radkov intervju z Borisom Pahorjem, ki je nastal ob pisateljevem lanskem obisku, pogovor z Josipom Ostijem, poezijo Barbare Korun, prozo Milana Dekleve, razmišljanje Damjana Prelovška o Plečniku in današnji slovenski arhitekturi, esej »Dvajset let pozneje« Aleša Debeljaka in predstavitev slovenske kulturne politike izpod peresa Aleša Kozárja. Čisto svež pa je še prevod že tretje knjige Evalda Flisarja, romana »Čarovnikov vajenec«, ki ga je – tako kot že …

Narodnostno šolstvo in učenje slovenskega jezika

Ljutomerska gimnazija dr. Franca Miklošiča je pripravila pogovor o narodnostnem šolstvu in učenju slovenskega jezika v Porabju, na Hrvaškem in avstrijskem Štajerskem. Udeleženci iz Avstrije, Madžarske, Hrvaške so se seznanili s postavljanjem političnih državnih mej Slovenije in z vsebino mirovnih pogodb, ki so začrtovale nove meje v Evropi, kar je pripeljalo do tega, da so zdaj Slovenci avtohtoni prebivalci v petih državah. Po pogovoru v Monoštru o uresničevanju sklepov z zapisnika zadnje seje mešane manjšinske komisije, je zbrane v Ljutomeru pozdravila tudi ministrica za Slovence v zamejstvu Tina Komel in izpostavila velik pomen narodnostnega šolstva.

 

 

Narodnostno izobraževanje v …

NAPOVED: Predstavitev knjige Od Idrije do Nediže

Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, Kulturno društvo Ivan Trinko iz Čedada, Inštitut za slovensko kulturo iz Špetra in Društvo beneških likovnih umetnikov iz Špetra vabijo na predstavitev zbirke pravljic in pripovedi Od Idrije do Nediže v četrtek, 19. septembra 2013, ob 19.00, v galerijo Knjižnice Tolmin.

 

 

Knjigo bodo predstavili urednica in pripovedovalka Ada Tomasetig, slovenistka Živa Gruden in pripovedovalec Giovanni Coren. Sodelovala bosta tudi Giacinto Iussa in Graziano Podrecca, avtorja ilustracij in fotografij.

 

Besedilo: Inštitut za slovensko kulturo-Istituto per la cultura slovena, slovenski kulturni center-centro culturale sloveno…

2. Avsenikova glasbena delavnica za izseljence v Begunjah na Gorenjskem

Zasebni zavod glasbena šola Avsenik je letos že drugo leto zapovrstjo skupaj z Uradom Vlade RS za Slovence v izseljenstvu organizirala »Avsenikovo glasbeno delavnico za izseljence«. Delavnica je potekala v dneh od 19. do 23. avgusta v prostorih glasbene šole v Begunjah na Gorenjskem, rojstnem kraju legendarnih bratov Slavka in Vilka Avsenik.

Letos se je delavnice udeležilo 11 udeležencev, prijavljenih pa jih je bilo še več, a so morali udeležbo zaradi objektivnih zadržkov odpovedati. Trije so prišli iz Kanade – vokalistka Laurie Ulčar in harmonikarja Robert Letnik in Valentin Končan, dva sta prišla iz Argentine – (oče in sin) Alejandro …

Poletni seminar slovenščine za učitelje v Italiji

V Brežicah, Dvorce – Čateški dvorec se je danes, v ponedeljek, 26. avgusta 2013, ob 11. uri pričel poletni seminar za vzgojitelje, učitelje in profesorje slovenskih šol v Italiji.

 

Po mednarodnem dogovoru vabi na »Poletni seminar« Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, oblikujemo pa ga na Zavodu RS za šolstvo v sodelovanju s predstojnikom izbrane organizacijske enote v zadnjem tednu avgusta.

Program se prilagaja specifiki izbranega področja, obenem pa udeležencem ponuja tri strokovne sklope: seminar pozornost namenja jezikovnim in literarnim vprašanjem; osvetljuje izbrano regijo s kulturnega in naravnega zornega kota, kar udeleženci spoznavajo tudi na strokovni ekskurziji; iz slovenskega …

Bodeča neža vabi na koncert

V nedeljo, 25. avgusta,  ob 20.30 vas DVS Bodeča Neža prisrčno vabi na koncert, ki bo v župnijski cerkvi v Doberdobu. Zbor bo vodila Mateja Černic.

Program, s katerim se bo BN med 28. in 31. 8. 2013 predstavila tudi na državnem in mednarodnem tekmovanju v Arezzu, obsega skladbe iz različnih stilnih obdobij, od renesanse preko romantike, do sodobnosti. Dekleta bodo predstavila dela evropsko uveljavljenih skladateljev (Da Victoria, Palestrina, Poulanc), med katere sodijo tudi slovenska imena, kot sta Ambrož Čopi in Lojze Lebič.

DVS Bodeča Neža je najbolj uveljavljena zamejska zborovska zasedba, ki zadnja leta posega po najvišjih odličjih v …