Poletni seminar slovenščine za učitelje v Italiji

V Brežicah, Dvorce – Čateški dvorec se je danes, v ponedeljek, 26. avgusta 2013, ob 11. uri pričel poletni seminar za vzgojitelje, učitelje in profesorje slovenskih šol v Italiji.

 

Po mednarodnem dogovoru vabi na »Poletni seminar« Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, oblikujemo pa ga na Zavodu RS za šolstvo v sodelovanju s predstojnikom izbrane organizacijske enote v zadnjem tednu avgusta.

Program se prilagaja specifiki izbranega področja, obenem pa udeležencem ponuja tri strokovne sklope: seminar pozornost namenja jezikovnim in literarnim vprašanjem; osvetljuje izbrano regijo s kulturnega in naravnega zornega kota, kar udeleženci spoznavajo tudi na strokovni ekskurziji; iz slovenskega šolskega prostora pa želimo posredovati strokovna dognanja in primere dobre šolske prakse, tudi z obiskom izbranih vzgojno izobraževalnih inštitucij.

V prilogi vam posredujemo program seminarja. Informacije o poletnem seminarju dobite pri ga. Andreji Duhovnik Antoni, višji svetovalki za slovenske šole  v Italiji in koordinatorici seminarja, Zavod RS za šolstvo, OE Koper, Cankarjeva 5, e-naslov: andreja.duhovnik@zrss.si, telefon: 05/610-06-04, GSM: 041/274-764.

Besedilo: Nadja Malovrh

 

PROGRAM SEMINARJA:

Podobne teme: