Izid slovenskega obtednika Tvar

Slovenska čitalnica v Grazu

Letos sta izšla tudi dva praška jesenska slovenska tiska (čeprav pri njiju lektorat ni neposredno sodeloval). Septembra 2013 je izšla slovenski literaturi posvečena številka literarnega »obtednika« Tvar, v kateri je mogoče mdr. prebrati Radkov intervju z Borisom Pahorjem, ki je nastal ob pisateljevem lanskem obisku, pogovor z Josipom Ostijem, poezijo Barbare Korun, prozo Milana Dekleve, razmišljanje Damjana Prelovška o Plečniku in današnji slovenski arhitekturi, esej »Dvajset let pozneje« Aleša Debeljaka in predstavitev slovenske kulturne politike izpod peresa Aleša Kozárja. Čisto svež pa je še prevod že tretje knjige Evalda Flisarja, romana »Čarovnikov vajenec«, ki ga je – tako kot že prej tudi »Veliko žival samote« in »Zgodbe s poti« – prevedel nekdanji študent Kamil Valšík.

 

Besedilo: Andrej Šurla, lektor slovenščine na FF Karlove univerze, 11/2013

 

 

Podobne teme: