Sredstva slovenskih gospodinjstev so se v zadnjem letu povečala za 4,1 milijarde evrov

Gospodinjstva v Sloveniji so do konca lanskega tretjega četrtletja finančna sredstva povečala bolj kot dolg. Presežek finančnih sredstev nad obveznostmi je znašal 45,2 milijarde evrov in se je v zadnjem letu povečal za 3,9 milijarde evrov.


Foto: BoBo
Foto: BoBo

Finančna sredstva gospodinjstev so konec tretjega četrtletja 2020 dosegala 60 milijard evrov in so se v zadnjem letu povečala za 4,1 milijarde evrov, v najnovejši informaciji o finančnih računih ugotavlja Banka Slovenij. Vloge so se povečale za 2,1 milijarde evrov, na 24,1 milijarde evrov, od tega 90 odstotkov v bankah v Sloveniji, pri čemer jih je bilo 73 odstotkov vlog na vpogled.

Terjatve iz gotovine so dosegle pet milijard evrov. Naložbe v lastniški kapital so znašale 18,2 milijarde evrov, največ v nefinančne družbe, tujino in investicijske sklade. Povečale so se predvsem zaradi vrednostnih sprememb za 1,3 milijarde evrov. Terjatve iz zavarovanj in pokojninskih shem so narasle za 175 milijonov, na 8,1 milijarde evrov. Obveznosti gospodinjstev so znašale 14,8 milijarde evrov in so se

Vir novice

Podobne teme:

    Ni objav