Uporabnikom Vogrščka letos predvidoma ne bo treba plačati nadomestila

Vlada je določila besedilo predloga zakona o oprostitvi plačila nadomestila za vzdrževanje in delovanje namakalnega razvoda Vogršček za leto 2022.

Namakanje iz tega razvoda je bilo namreč zaradi sanacijskih del in pozneje suše letos zelo oteženo oz. onemogočeno.

Po predlogu zakona, ki ga vlada v DZ pošilja za obravnavo po nujnem postopku, bodo lastniki oz. zakupniki kmetijskih zemljišč na območju namakalnih sistemov namakalnega razvoda Vogršček, ki jim je bilo v letošnjem letu zelo oteženo oziroma onemogočeno namakanje, oproščeni plačila nadomestila za vzdrževanje in delovanje tega razvoda, so navedli v sporočilu po seji vlade.

Na zadrževalniku Vogršček so namreč v začetku leta potekala sanacijska dela in je bilo zajetje prazno. Po začetku polnjenja je nastopila suša in od marca naprej na tem območju ni bilo padavin. Na polnjenje zajetja so vplivale tudi več mesecev trajajoča suša in zelo visoke temperature – polnjenje zajetja se je zelo upočasnilo in ni prišlo do predvidene kote za namakanje, ki znaša 80 metrov

Vir novice

Podobne teme:

    Ni objav